dimarts, 24 de juliol de 2012

MODEL DE RECLAMACIÓ AJUDA ALS LLIBRES CURS 2011-2012

Aquest model es per a tots els que encara no heu rebut l'ajuda dels llibres del curs passat.


D./Dª._________________________________________________________________ amb DNI num.__________________________ , padre/madre de l'alumne ______________________________________________________________________ amb domicili en C/_________________________________________ nº___________ C.P.__________________ Localitat_______________________________________


EXPOSA:

 Que per Orde 34/2011, de 18 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es determina el crèdit que ha de finançar les ajudes per a l'adquisició de llibres de text de l'alumnat d'Educació Secundària Obligatòria i el programa per a la gratuïtat progressiva dels llibres de text de l'alumnat d'Educació Primària, per mitjà del bonollibre, ambdós escolaritzats en un centre públic o en un centre privat concertat a la Comunitat Valenciana, en el curs 2011/2012, regulades en l'Orde 93/2010, de 14 de desembre de 2010, de la Conselleria d'Educació (DOCV num.6428, de 30 de desembre), vam sol·licitar ajudes als llibres de text que regula l´esmentada ordre.

Que segons publicació en el tauler d'anuncis del centre educatiu ___________________________________________________________ de la localitat ______________ el meu fill/a és beneficiari/a de l'ajuda per valor de 105 €.

Que la dita ajuda esta dirigida per a l'adquisició de llibres de text de l'alumnat d'Educació Secundària Obligatòria.

Que els llibres de text van ser adquirits amb el corresponent pagament perquè l'escolar disposara del material per al curs 2011/2012 ja finalitzat.

Que no havent ingressat en el dia de hui l'ajuda en el compte bancari indicada.

SOL·LICITA:
           
Que a la major brevetat possible, es faça efectiu el pagament de dita quantitat ja que el curs acadèmic ha finalitzat i encara no hem rebut l ajuda esmentada..________________________________, ________ de __________de _______.
·         CONSELLERIA D´HISENDA I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
·         Àrea de Tresoreria
Plaça Nàpols i Sicília, 6. 46003-VALENCIA

dilluns, 23 de juliol de 2012

LLISTAT DE LLIBRES PER A EL CURS 2012-2013

Hola a tots:

Podeu trobar  el llistat de llibres a la pagina web del Institut:
http://iesnum3denia.edu.gva.es/web/

Bon estiu per a tots i desfruiteu que el curs pròxim es presenta molt mogut.
 

dijous, 12 de juliol de 2012

RESUM SENCER D'ASSEMBLEA 19-06-2012


Debut a un malestar o confusió per part d’un pare passe a posar tot el resum sencer d’última assemblea, per a que conste per a tots els que no varen vindre i els a creat una gran confusió: 
 

Varen començar llegit l’acta de l’assemblea anterior per a la seva aprovació.
Acte seguit varen explicar la situació de l’institut tant la seva construcció, com les actuals instal·lacions, ja que segons les últimes publicacions en premsa , després de haver signat el acta de replantejament per la construcció del institut un dijous aprofitant la visita del consell a Dénia, als pocs dies un mateix dimarts va eixir en premsa que l’empresa constructora es declarava en Concurs d’A creedors, la nostra sorpresa va ser intensa ja que  no sabem si ens estan prenint el  pel o tan sols volen fer una publicitat enganyosa per a tots els pares.
Un pare present en la reunió es va dirigir a tots comentant-li a altre pare que ja que ell, pertany a un grup polític amb representació en els plenaris, que li fera saber a tota la corporació municipal el seu malestar i que els digueren també que es deixaren de tantes mentires i feren les coses com cal, i que podia donar el seu nom en el mateix plenari, per a que ho saberen tots la seva disconformitat de com s’estan duen les coses a terme.
També s’acorda que, aprofitant el mateix pare amb veu als plenaris de la localitat, de fer un escrit per part de l’ampa mostrant el malestar general de tots els pares i dir a la corporació municipal que sembla que s’estan burlant de la comunitat educativa del IES Nº3, ja que sempre que hi ha una noticia positiva referent a l’inici de les obres del nostre institut, als dos dies ens ix una noticia que tomba totes les nostres il·lusions, a les hores dubtem de que si realment arriben a produir-se realment les primeres.
Després donat que aquest curs alguns pares deixen d’estar en la junta directiva per finalitzar els seus fills els estudis en aquest centre, es va animar a la resta de pares a que formaren part de la junta directiva, explicant que es que fins ara s’està fent, i que tot el que hem aconseguit no es podria perdre.
Empar Minguet i Jesús Cabrerizo , varen decidir formar part de aquesta junta. Empar va proposar vigilar i estar a la cuita per a que les instal·lacions en les que se troba el institut foren les optimes per als nostres fills, donat que com s’estan retardant  tant les obres.
Es va explicar que el pròxim dia 20 de juny a les 19:45 en la Casa de la Cultura es faria l’acte de graduació tant dels alumnes de 4º ESO com els alumnes del PQPI.
Es comenta que les Beques dels llibres aquest any encara no s’han cobrat i que aquest curs No s’han repartit els formularis a els alumnes, perquè la conselleria no h ‘informat de que el pròxim curs tingueren que haver, un pare comenta que en el col·legi Maristes han repartit un fullet demanat als pares un nº de cta bancari per a que els ingressen per a el pròxim curs els diners de les Beques, ens comenta de fer un escrit, i nosaltres donat que dit pare pertany a l’ampa l’autoritzem a que el realitze en mom de l’ampa ja que cap dels presents posa cap impediment i ens ho a comunicat abans de fer-ho.

ESTIGAU PREPARATS PER LA LLUITA JA QUE EL PROXIM CURS ES PRESENTA PROU MOGUT.