dijous, 4 de març de 2010

GRAN NOTICIA

Hola a tots:

Donar la Grata Noticia que avui per fi, va a ser publicada la licitació de les obres de l’institut en el Bolletí Oficial de la Comunitat Europea (pot tardar uns dies, però ja tenim la oficialitat desde Conselleria) les empreses que opten al concurs, tenen de pals fins el 23 d’abril.
El següent pas:1- Revisió de totes les propostes realitzades per les empreses( de 4 a 6 mesos es tarda, esperem que sega menys) 2- Començament de la construcció de l’edifici,(16 o 18 mesos).
De tota manera estarem al cas d’urbanització de la parcel•la, per a que no es demoren, i estarem anat al plenos , com a pares pesats que som .

Desde Ací donar l’enhorabona a tots PARES, MESTRES, ALUMNES, AMICS I DEMES FAMILIARS per que aquest pas es molt decisiu en la construcció del nostre INSTITUT JUNTS PODREM ACONSEGUIR-HO

L’AMPA IES Nº 3

dilluns, 1 de març de 2010

MANIFEST LLEGIT EN LA CONCENTRACIÓ 25 -02-2010

Els alumnes, professors i pares de l'IESnº3 i col•legis adscrits, volem denunciar una vegada més, L'ABANDÓ en què ens veiem per part tant, de l'Administració MUNICIPAL com AUTONÒMICA.

Per part de l'Administració municipal, perquè:

 El Departament d'Urbanisme, després d'any i mig, continua sense donar els passos necessaris perquè s'urbanitze el C-1 on anirà el futur institut. Considerem que si es tracta, com diuen, d'un problema econòmic, han de trobar JA la via per a resoldre-ho, i prioritzar, per a variar, l'educació i seguretat dels xiquets i xiquetes de Dénia, sobre l'esport, la decoració de les rotondes o qualsevol altra obra, no tan urgent i prioritària com esta.

 NO VEIEM en la defensa d'estos xiquets i xiquetes, una postura contundent i constant de la corporació davant de la Conselleria, i especialment de l'alcaldessa, com ho ha fet amb el tren. Esperem que les promeses de la Sra. Kringe de recolzar la nostra concentració a València, no es queden només en paraules. Entenem que, perquè Conselleria atenga les nostres reivindicacions necessitem la seua implicació, igual que ha ocorregut en altres localitats amb problemes semblants al nostre.

 Per part de l'Administració autonòmica perquè, des que comencem a exigir la posada en marxa de l'IES3, durant el curs 04-05, hem anat veient dilatar-se tots els terminis, amb una excusa després d'una altra, mentres els nostres fills i els seus professors patixen una situació “tercemundista” en un complex de “contenidors” que no reunixen les condicions mínimes exigibles, i NINGÚ ens facilita l'informe tècnic que garantisca que no hi ha risc en els mateixos per a la integritat física dels seus usuaris.

És per tot això que NO CALLAREM i exigim:

 A la REGIDORA D'URBANISME I ESPORTS PEPA FONT, l'inici JA, URGENT, SENSE DEMORA, de la urbanització del C-1.

A la SRA. ALCALDESSA, GESTIONE I ENS ACOMPANYE A UNA ENTREVISTA AMB EL CONSELLER FONT DE MORA i defenga l'interés d'estos xiquets de Dénia, com ho ha fet amb el tren.

 A la CONSELLERIA: que resolga JA, la situació d'abandó que patixen els “contenidors”, ampliant el pati, abaixant les aules del 3r pis i revisant totes les deficiències, i que traga a licitació ja l'obra, sense retardar més la construcció de l'edifici definitiu.

MANIFEST (MOCIÓ APROVADA EN EL PLENO)

La Corporación del Ayuntamiento de Denia en su totalidad, quiere trasmitir a la Consellería de Educación y al Presidente de la Generalitat Valenciana, su preocupación ante el retraso en la construcción del Tercer instituto de Denia, y la situación en la que se encuentra el aulario provisional.

Este es el tercer curso que los alumnos cursan sus estudios en dicho aulario, un aulario que sufre muchos defectos y no reúne unas condiciones que garanticen la seguridad de los alumnos, especialmente en días de lluvia y viento. Estamos en una zona geográfica dónde la frecuencia e intensidad de las lluvias y del viento es superior al resto de la Comunidad Valenciana. El aulario está situado en una zona inundable, al que cuando hay lluvias resulta difícil acceder. Las aulas tienen goteras, por lo que se inundan con facilidad mojando el material, los aparatos eléctricos, ordenadores y calefacción, con el riesgo que ello supone. Además, en estas condiciones, el aire acondicionado y calefacción no funcionan muchas veces.

Esta situación provisional estaba prevista que fuera para dos años. El actual instituto está siendo objeto, desde el principio, de sucesivas reformas que han llevado a un continuado aumento del volumen de edificabilidad de la parcela donde este se ubica, hasta pasar de una planta de barracones, a las dos y tres plantas de altura. Los criterios que se utilizaron para calcular el sistema constructivo del IES3, en sus inicios, varían mucho de los que se dan en la actualidad.

Por todo ello, consideramos que actualmente existe un serio riesgo para la integridad de cuantos hacen uso de esas instalaciones (alumnado, profesorado y personal no docente).


Sabemos que el proyecto de Ejecución está ya finalizado y pendiente de licitación, pero también que hasta ahora los plazos han ido alargándose más de lo razonable.

Desde esta Corporación, y por todo lo anteriormente expuesto:

SOLICITAMOS:

-Al Conseller de Educación Sr Font de Mora, y al Presidente de la Generalitat, Sr. Francisco Camps, ASEGUREN LA CONSTRUCCIÓN URGENTE DEL INSTITUTO, SIN DILATAR MÁS LOS PLAZOS.

-Mientras ello ocurre, en un plazo no superior a un mes, garanticen la seguridad e integridad física de los usuarios de esta infraestructura, mediante los siguientes documentos

• Copia del Proyecto Técnico que se redactó para la Ampliación a tres plantas del actual instituto, en el que conste nombre y apellidos del técnico, nº de colegiado, memoria descriptiva, variables contempladas para el cálculo de las cargas estructurales, resistencia de la solera, etc.

• Certificado de Final de Obra de la Ampliación a tres plantas del instituto.

• Certificados de los Organismos de Control.

• Certificados de Homologación de los materiales empleados para la Construcción y Ensamblaje de los barracones.

• El informe o autorización del Técnico de Consellería, con el que, a la vista de toda esa documentación, se autoriza la Ampliación del Instituto hasta las tres plantas.

Concentració del passat dia25-02-2010L’Ampa del 3º IES, voldria donar les gràcies a tots els pares, mestres i demes familiars, per assistir a la Concentració del passat dijous dia 25 de febrer.
Així mateix donar les gràcies a l’ampa del Mª Ibars i del Chabas per assistir a la mateixa.