dilluns, 22 de febrer de 2010

CONCENTRACIÓ 25 FEBRER

El DIJOUS 25 DE FEBRER A LES 19 HORES, tornarem a concentrar-nos en els baixos de l'Ajuntament per a demanar que ES CONSTRUESCA ¡JA! EL TERCER IES. (podeu dur instruments que falsen soroll, pitos, trompetes, ets, i vindre familiars i amics acompanyar-nos).

Esta vegada, exigim a l'Ajuntament, i concretament a la Regidora d'Urbanisme Pepa Font, que comencen immediatament les obres d'urbanització de la zona, i a l'Alcaldessa de Dénia que EXIGÍSCA a la Conselleria que no demoren més la licitació i construcció del Centre. El lema serà TOTS UNITS PER L'INSTITUT. Volem formar una cadena, tot el més llarga possible, així que no vos el perdeu i vindre-vos tots, ho passarem bé.

CONCENTRACIÓ A VALENCIA

D'altra banda, ja tenim data si no hi ha canvis, per al VIATGE A VALENCIA: serà el dia 24 de març. L'autobús eixirà a les 5 de la vesprada i ens portarà a la porta de les Corts a València. La idea és intentar fer-li arribar al president Camps, de manera simbòlica, les vidrioles. Quants més siguem millor. Per a calcular aproximadament el núm. d'autobusos, farem reserves a 1 euro per persona. Podeu entregueu-lo junt amb el següent rebut en Secretaria, abans del 15 de març.


No se ho perdeu. Si penses que “no és el teu problema”, te estàs enganyant. El problema és de TOTS:


AMPA IES Nº3

dilluns, 15 de febrer de 2010

A LA SRA. ALCALDESSA:

En la reunió mantinguda amb vostè i amb els Concejals d’Urbanisme i Educació,el passat dilluns 1 de febrer, varem entendre que anava a gestionar una entrevista amb la Conselleria d’Educació per saber, per un costat, quina es la situació real del Projecte d Execució, i per altre, esbrinar els motius per que no s’havia publicat en el DOCE


Lamentablement al dia següent ens vam vorer sorpresos per la noticia, desde Conselleria que el projecte estava finalitzat i pendent de publicar per un problema que tenia que resoldre l’Ajuntament, referent a l’urbanització del terreny (com vostè ja sabrà ja que una companya se ho va comunicar al Sr. Sancho en un Consell Escolar eixe mateix dia).

Davant tantes informacions contradictòries d’una i altra banda, VOLEM I EXIGIM, com a senyal de bona voluntat:

- ENS GESTIONE I ACOMPÀNYE A UNA REUNIÓ AMB EL CONSELLER D’EDUCACIÓ FONT DE MORA, amb l’objectiu de:

- Aclarir-nos realment, amb uns i altres en quin punt estem, que problemes reals hi han i quines son les possibles solucions.
- demanar a Conselleria la voluntat política d’agilitzar els tràmits burocràtics que en realitat puguen obviar-ne quan hi ha interès polític en fer-ho, como ha ocorregut en altres ocasions.

-I a mes a mes, requerir-la a vostè, como màxima autoritat en l’Ajuntament, el que vigile i garantís que tant el Departament d’Urbanisme com l’ajuntament en sí, esgoten qualsevol via possible per a INICIAR JA, SENSE MÉS DEMORA, L’ URBANIZACIÓ DEL TERENY CORRESPONENT A L’ INSTITUT.

- Recordar-li ací mateix, que hem sol•licitat ja per registre d’entra en diferents ocasions, una Copia del Projecte Tècnic que es va redactar per a l’ implantació de l’actual institut provisional, amb nom, cognoms i nº de col•legiat del tècnic responsable, amb la memòria descriptiva de les variables contemplades per el càlcul de les carregues, solera, etc. Suposem que es tractarà d’ un informe que deu facilitar la Conselleria. Ací mateix demanem també un Certificat de un tècnic municipal donat fe de que aquell càlculs que es feren en un principi, son aplicables a les actuals circumstancies, complit la Normativa en quant a Seguritat Estructural i Funcional.

Esperem les seves noticies, atte.
En Denia, a 8 de febrer 2010

AMPA IES 3 DENIA AMPA CP VESSANES AMPA CP MONTGÓ

dimecres, 10 de febrer de 2010

Informacío Enquesta

Desde aquest Blog volem animar-vos a tots els pares, alumnes i mestres a que consulteu la pagina web portalmas( portalDenia) en aquesta pagina hi ha una enquesta que fa la següent pregunta. ¿Cree que el equipo de gobierno está realizando las gestiones necesarias para que el tercer instituto sea una realidad?

AMPAIESNº3

dimarts, 2 de febrer de 2010

Entrevista amb la Sr. Alcadessa.

Resumen de l’entrevista realitzada el dia 1 de febrer del 2010 amb la Sra. Alcaldessa, Sra. Font i el Sr. Sancho.

Aquest matí ens hem reunit junt l’Ampa del Vessanes i el Director del IESnº 3 el Sr. Jensen amb la Sra. Alcadessa i els Concejal d’Educació i d’Urbanisme i Deports.
El motiu de l’entrevista era sol•licitar de la Corporació Municipal un clar i total recolzament de les nostres revindicacions per a exigir a la Conselleria la construcció immediata de l’Institut i per altra assegurar-nos que l’urbanització de la parcel•la, no es anava a retrassar més.

Hem eixit satisfets de la reunió, ja que desprès de vorer i conèixer per nosaltres la precarietat de les aules i els problemes que hi ha per les pluges i demes fenòmens atmosfèrics, criem que ha entès la situació i es pren interès en fer-li arribar personalment les fotografies al Conseller d’Educació Sr. Font de Mora, per que considera que no deu conèixer la situació reial de l’aulari.

Per tant, edemes de l’agilització de la construcció del nou edifici, tractarà per a que al menys les condicions de les aules milloren i s’eviten goteres i altres problemes amb els aparats elèctrics.

Ens a assegurat que té el compromís del Conseller en quant a que l’IES Nº 3 de Dénia es va a construir el més ràpid possible , que es una prioritat i ens assegurat al seu recolzament amb les següents mesures concretes:

- Signatura conjunta d’un manifest, que va sol•licitar que li’n feren arribar el més urgent possible.
- Financí de l’autobús per anar a concentrar-nos a València, al mateix temps que sa compromès acompanyar-nos.

El Concejal d’Educació ens ha demanat un marge de 15 dies per a posar-se en contacte de nou amb la Conselleria, ací com signar el contralt de desplega del projecte d’urbanització, i ens ha convocat a una nova reunió en eixos dies, o abans, per informar-nos de la situació concreta i actual del projecte d’execució i que podem decidir en les pròximes mobilitzacions.

AMPA IES Nº 3 DÉNIA.

Manifest


Aquest es el manifest que varen llegir els alumnes el dia de la concentració

Agraïments

Volem donar les gràcies a tots els Pares, Iaios, als Mestres i Alumnes per la realització de les pancartes i demes accions, als Representants de l’ampa del Mª Ibars, del Chabas, Politics: (Psoe, Bloc) a el sindicat Ccoo, als mitjans de Comunicació per haver difós la noticia al Concejal d’Educació Sr. Sancho per haver assistit a la Concentració d’ahir als Baixos de l’Ajuntament.
Gràcies de les Ampes que varem organitzar aquesta Concentració”Montgó, Les Vessanes i IES Nº3.
El pròxim pleno es el dia 25 de febrer, ja vos informarem si fem altra concentració.

AMPA IES Nº 3