dimecres, 11 de novembre de 2009

Registre d'entrada

La setmana passada varen fer arribar a la Sra. Alcaldessa de Dénia i al Sr. Concejal d’ Educació aquest escrit per registre d’entrada, nº 022939 i 022938

Les AMPAS dels col·legis públics Montgó , Vessanes, i de l’ IES3, sabent el contingut del Plan E en el que está previst la possibilitat de destinar part dels Fondos Estatals de Empleo a la millora dels centres educatius ,

SOL•LICITEN:

- Es prioritzen l'agilització de tots els processos pendents en quant a urbanització i parcel•lació del C-1, destinat el pressupost necessari per a que es puga començar ja amb les obres..
- Es destinen també part d’eixos pressupostos a millorar els accessos a les instal•lacions actuals provisionals.. Adjuntem plànol per a que puga comprovar, el realitzar un camí per a que nostres fills i nosaltres tinguem millor accessibilitat en els dies de pluja. Com Vd. ja sabrà, la situació viscuda durant les últimes pluges, no sòls va estar caòtica, sinó a més a mes PERILLOSA, tant pe l’aigua, com per les xispes que saltaven dels aparells elèctrics.
-
Hem sol•licitat ja a aquest Ajuntament amb anterioritat, 4 d’agost, i 27 d’ agost, copia de l’Informe Tècnic fet prèviament a l’ocupació de l’ parcel•la, en el que es certifica la seguretat de la parcel•la i les instal•lacions. No hem rebut cap resposta i considerem que la seguretat dels nostres fills es un tema prioritari no tan sols per a els pares, sinó també per les autoritats responsables.


Esperem les seves noticies, els saluden atte.

AMPA DE CP LES VESSANES
AMPA DE CP MONTGÓ
AMPA DEL INSTITUT Nº 3

En Dénia, a 3 de Novembre de 2009

dilluns, 9 de novembre de 2009

Reunio amb el Sr. Sancho.

El 27 d'octubre, ens vam reunir junt amb les AMPAS del CP Montgó i CP les Vessanes amb el Regidor d'Educació Sr. Sancho.

El Regidor ens va informar que s'està treballant ja amb l'ampliació del pati i de cara al curs que ve es va a començar a adequar la parcel•la confrontant. Esperen durant este curs i com més prompte millor ubicar allí les que ara estan en el tercer pis.

Ens va assegurar que l'ampliació del poliesportiu no es faria fins que no estiguera fet l'Institut i poguera traslladar-se.
Des de l'AMPA de l'IES3 li van sol•licitar es busque una solució per al tema de les inundacions, que s'arregle d'alguna forma l'entrada evitant les grans acumulacions d'aigua. També se li va demanar que s'estudiara la possibilitat d'obrir una entrada pel Camí del Regatxo.

S'ha insistit en la petició que ja es va fer previ registre d'entrada a l'Agost, de l'informe tècnic on s'assegura que les instal•lacions reunixen les condicions d'habitabilitat que requerixen. Ens preocupa que s'haja fet l'estudi comptant amb la capacitat per a dos cursos i no amb la que té en l'actualitat i està previst que tinga. És a dir suportarà el pes de tres pisos? Qui es fa responsable si ocorre alguna cosa?

Respecte a l'inici de la urbanització de la zona del Cami dels Lladres, pareix que han sorgit complicacions que estan retardant les obres. Hi ha un problema de pressupostos que han de quadrar. Seguix trasmitin-nos que es farà abans o simultàniament a la construcció de l'edifici.

Quant al Projecte d'Execució, igual que ens va dir Conselleria, estan revisant deficiències des de Juliol. Una vegada acabat, que diuen que és per poc de temps, s'ha d'enviar a la Comunitat Europea per a la seua publicació en el Diari Oficial (52 dies). I després, com ultimáment ha augmentat molt el nombre de propostes que es presenten, es tardarà uns 4 mesos aproximadament. Per tant no va a començar la construcció ni al final d'any ni a principis del següent. La construcció dura 16 o 17 mesos segons Conselleria, per el que no podrà estar per a principis del curs 2011/12, com molt prompte a mitjan curs. Conselleria i també ens el va afirmar Sancho, diu que Dénia és un tema prioritari (caldrà vore el que tarden quan no ho siga).


Se li va trasmetre el malestar quan, contràriament al que ell ens havia informat prèviament, Conselleria nega tindre un pressupost assignat i tancat per a l'Institut. Segons Conselleria els pressupostos són globals i es van adaptant a les necessitats tal com van sorgint.

Els acords a què vam arribar entre les AMPAs va ser:
- Fer un escrit dirigit a la Sra. Alcaldessa, sol•licitant s'agilitze tant el tema d'urbanització i accessos a l'Institut com a adequació dels accessos al provisional, destinant part del Pla E a això.
- Si d'ací a Desembre no s'ha acabat el projecte d'Execució i enviat a la CE, a principis d'any organitzar una concentració a València, i les mobilitzacions que decidim.
- Tornar a demanar l'informe Tècnic d'adequació de la parcel•la actual.
- Mantindre de nou reunions periòdiques entre nosaltres i amb el Regidor, i que hi haja un fluix continu d'informació tal com vaja sorgint.

AMPA IES Nº 3