dijous, 10 de desembre de 2009

AGRAIMENTS

Desde Ací volem donar les gràcies a tots aquells pares que varen participar, votan a les eleccions al consell escolar.
Dir-vos que els pares que ens representaran en aquest òrgan son els següents:

Mª del Mar de los Reyes.
Elisabet Pérez.
Rosana Cardona.
Empar Minguet.
Carlos Sendra.
Lina García.

Els mestres que estan al consell escolar son:

Sagrari Vizcaino
Ana Ibáñez
Javier Ibáñez
Carmen Martí
Joaquin Riera
Alicia Riera

Els alumnes son:

Nayra Ros (3º ESO)
Elisabet Ochoa (2º ESO)
Joseph Polo (4º ESO)
Arturo Cánovas (1º ESO)


L’AMPA DEL 3º INSTITUT

reunió del 2 desembre amb Sancho.

Després d’estar varies setmanes sense informar-vos de cap novetat, vos informen que el passat dia 2 de desembre ens reunirem, les ampes dels col•legis adscrits, l’institut amb el Sr. Sancho.
El resultat de tal reunió va ser el següent:

1-Demanar per registre de entrada audiència a la Alcaldessa i que convide als Regidors d'Urbanisme i Educació
2.- Convocar una Assemblea conjunta dels tres col•legis per al dimecres 20 de gener a les 19,30. Anem a mirar en la Casa de la Cultura.
3.- Proposar una concentració als baixos de l'Ajuntament el 28 de gener que pensem haurà plé, i anar en vidrioles i anar demanant dinés per a que el Ajuntament puga fer la urbanització de l'Institut. Que els xiquets vajen demanant per marqués de Campo i per la concentració i pujar-li els dinés a la Alcaldessa al començar el plé, Aixó podria repetir-se altres mesos si no hi ha resposta.
4.- Convocar tb una concentració a València a febrer o març. Si la Alcaldessa no agarra els dinés, que supose que no, ja tenim per als autobusos.
A tot açó, intentar mobilitzar també a les altres escoles e instituts, que siga gran la concentració.
Li ho hem dit tot a Sancho menys la data exacta , i li hem demanat que avise a la Alcaldessa y a la Sra Font, a vore si abans de arribar el moment s'arregla.
Ell no nos ha portat massa novetats: que lo de la urbanització queda paralitzat en urbanisme per dos qüestions tècniques i de Conselleria continuen revisen les deficiències (4 o 5 mesos per a fer el projecte i 5 per a revisar de moment). Que a Nadal volen començar a fer la ampliació del pati i baixar les aules del 3r pis. I crec que ja està tot

Ah! Els alumnes del Vessanes a anat aquest matí a portar les cartes a l'Ajuntament.

L'AMPA DE L'INSTITUT

dimecres, 11 de novembre de 2009

Registre d'entrada

La setmana passada varen fer arribar a la Sra. Alcaldessa de Dénia i al Sr. Concejal d’ Educació aquest escrit per registre d’entrada, nº 022939 i 022938

Les AMPAS dels col·legis públics Montgó , Vessanes, i de l’ IES3, sabent el contingut del Plan E en el que está previst la possibilitat de destinar part dels Fondos Estatals de Empleo a la millora dels centres educatius ,

SOL•LICITEN:

- Es prioritzen l'agilització de tots els processos pendents en quant a urbanització i parcel•lació del C-1, destinat el pressupost necessari per a que es puga començar ja amb les obres..
- Es destinen també part d’eixos pressupostos a millorar els accessos a les instal•lacions actuals provisionals.. Adjuntem plànol per a que puga comprovar, el realitzar un camí per a que nostres fills i nosaltres tinguem millor accessibilitat en els dies de pluja. Com Vd. ja sabrà, la situació viscuda durant les últimes pluges, no sòls va estar caòtica, sinó a més a mes PERILLOSA, tant pe l’aigua, com per les xispes que saltaven dels aparells elèctrics.
-
Hem sol•licitat ja a aquest Ajuntament amb anterioritat, 4 d’agost, i 27 d’ agost, copia de l’Informe Tècnic fet prèviament a l’ocupació de l’ parcel•la, en el que es certifica la seguretat de la parcel•la i les instal•lacions. No hem rebut cap resposta i considerem que la seguretat dels nostres fills es un tema prioritari no tan sols per a els pares, sinó també per les autoritats responsables.


Esperem les seves noticies, els saluden atte.

AMPA DE CP LES VESSANES
AMPA DE CP MONTGÓ
AMPA DEL INSTITUT Nº 3

En Dénia, a 3 de Novembre de 2009

dilluns, 9 de novembre de 2009

Reunio amb el Sr. Sancho.

El 27 d'octubre, ens vam reunir junt amb les AMPAS del CP Montgó i CP les Vessanes amb el Regidor d'Educació Sr. Sancho.

El Regidor ens va informar que s'està treballant ja amb l'ampliació del pati i de cara al curs que ve es va a començar a adequar la parcel•la confrontant. Esperen durant este curs i com més prompte millor ubicar allí les que ara estan en el tercer pis.

Ens va assegurar que l'ampliació del poliesportiu no es faria fins que no estiguera fet l'Institut i poguera traslladar-se.
Des de l'AMPA de l'IES3 li van sol•licitar es busque una solució per al tema de les inundacions, que s'arregle d'alguna forma l'entrada evitant les grans acumulacions d'aigua. També se li va demanar que s'estudiara la possibilitat d'obrir una entrada pel Camí del Regatxo.

S'ha insistit en la petició que ja es va fer previ registre d'entrada a l'Agost, de l'informe tècnic on s'assegura que les instal•lacions reunixen les condicions d'habitabilitat que requerixen. Ens preocupa que s'haja fet l'estudi comptant amb la capacitat per a dos cursos i no amb la que té en l'actualitat i està previst que tinga. És a dir suportarà el pes de tres pisos? Qui es fa responsable si ocorre alguna cosa?

Respecte a l'inici de la urbanització de la zona del Cami dels Lladres, pareix que han sorgit complicacions que estan retardant les obres. Hi ha un problema de pressupostos que han de quadrar. Seguix trasmitin-nos que es farà abans o simultàniament a la construcció de l'edifici.

Quant al Projecte d'Execució, igual que ens va dir Conselleria, estan revisant deficiències des de Juliol. Una vegada acabat, que diuen que és per poc de temps, s'ha d'enviar a la Comunitat Europea per a la seua publicació en el Diari Oficial (52 dies). I després, com ultimáment ha augmentat molt el nombre de propostes que es presenten, es tardarà uns 4 mesos aproximadament. Per tant no va a començar la construcció ni al final d'any ni a principis del següent. La construcció dura 16 o 17 mesos segons Conselleria, per el que no podrà estar per a principis del curs 2011/12, com molt prompte a mitjan curs. Conselleria i també ens el va afirmar Sancho, diu que Dénia és un tema prioritari (caldrà vore el que tarden quan no ho siga).


Se li va trasmetre el malestar quan, contràriament al que ell ens havia informat prèviament, Conselleria nega tindre un pressupost assignat i tancat per a l'Institut. Segons Conselleria els pressupostos són globals i es van adaptant a les necessitats tal com van sorgint.

Els acords a què vam arribar entre les AMPAs va ser:
- Fer un escrit dirigit a la Sra. Alcaldessa, sol•licitant s'agilitze tant el tema d'urbanització i accessos a l'Institut com a adequació dels accessos al provisional, destinant part del Pla E a això.
- Si d'ací a Desembre no s'ha acabat el projecte d'Execució i enviat a la CE, a principis d'any organitzar una concentració a València, i les mobilitzacions que decidim.
- Tornar a demanar l'informe Tècnic d'adequació de la parcel•la actual.
- Mantindre de nou reunions periòdiques entre nosaltres i amb el Regidor, i que hi haja un fluix continu d'informació tal com vaja sorgint.

AMPA IES Nº 3

dimarts, 27 d’octubre de 2009

RESUM REUNIÓ EN CONSELLERIA

Resumen de reunió amb Sr. Bañares (Director de regim econòmic)
Els punts que em tractat a la reunió:
1º La situació caòtica viscuda el dia 29 de setembre en el centre (pluges), li hem mostrat el dossier fotogràfic que portàvem, el Sr. Bañares a pres nota de tot el que li anàvem digen nosaltres i ens ha dit que parlarà personalment en la empresa dels barracons (abc), ell es pensava que ja havien vingut a solucionar tots els problemes, però nosaltres hem recalcat que tots no estaven solucionats , a demés li hem demanat la pèrgola en la entrada del recinte i ens ha contestat que ho demanarà ell personalment a la empresa responsable. També li hem demanat un informe de seguritat de les instal•lacions actual i li hem recalcat de qui seria la responsabilitat si passarà alguna cosa. Ell ens ha contestat que l’informe de seguritat anava a demanar-lo ell personalment, perquè ara ell també volia tindre’l i que després ens el passaria a nosaltres.
L’ampliació del pati segons les nostres informacions la té que pagar conselleria, nosaltres li hem preguntat que si havia rebut algun comunicat per part de l’ajuntament, i ens ha contestat que si, però que ell es pensava que era per alguna altra cosa que ja s’havia fet en l’institut, nosaltres li hem dit que no, i que es posarà en contacte en l’ajuntament per reclamar-li els terrenys que ens farà falta per el pròxim curs, per a que no ens pase el mateix d’aquest any, ja que totes les deficiències que tenim aquest any han passat per culpa del muntatge de les prefabricades a corre cuita, ja que nosaltres ens va ser comunicat el No trasllat dels barracons el dia 30 de juliol i que durant tot el mes d’agost l’empresa responsable del muntatge dels barracons No es va presentar per l’institut en cap moment , i que després una setmana abans de que començarà el curs escolar (dia 15 de setembre) va ser quan es muntà les prefabricades que ens faltaven, que a ser el muntatge tan precipitat s’havien remenjant totes les aules que ja teníem, ja que les goteres es filtraven no per la planta més alta si no per la segona i que a on l’any passat no teníem goteres aquest any ens havien èxit.
Li hem recalcat el tema del crèdit extraordinari que va tindre que demanar l’institut per el trasllat de les aules prefabricades, ens ha dit que si que ho sàvia i que estava pendent del tema. Que el trasllat de els barracons era reparar un part xe i que no valia la pena ja que els terrens eren municipals. També li comentarem que no estaven d’acord en que l’institut correra en les despeses de les hores extraordinàries que varen tindre que fer les dones de la neteja per culpa de les goteres, ens ha dit que ho demane l’institut a direcció territorial i que li ho passaren a ell també per fax.


2º Li hem preguntat com estava el projecte d’execució, ens ha dit que estava revisant-ne, nosaltres li hem contesta que desde el mes de juliol que esta acabat i que al mateix temps que s’estava realitzant es revisant, que sabien que hi havia deficiències , però que quant es tardaria en acabar definitivament de solucionar, ell ens ha contestat que eixe mateix matí havia parlat en l’arquitecte i li havia dit que acceleraren al màxim el temps.
A continuació nosaltres li hem preguntat que quant de temps es tarda en tancar les pliques per la construcció del edifici, ell ens ha contestat que desde que el projecte d’execució estiga acabat, es publica en el DOG i en el diari de la COMUNITAT EUROPEA son 52 dies, clar nosaltres quan hem sentit que es tenia que publicar en el diari de la comunitat europea li hem dit que si no estava tot per via d’urgència tal com ens havia dit el Sr. Sancho i ell ens ha dit que en el pressupost que tenia l’institut (8.400.040€) tenia que passar obligatòriament per comissió europea, esta ha segut la nostra primera sorpresa del matí. Després ens ha dit que la licitació d’obres fins ara sempre es presentaven a concurs unes 50 empreses però que amb la crisis s’estaven presenta’n moltes més i que això eren uns 4 mesos menys o menys, i que l’inici de les obres de construcció no es podien començar a final d’aquest any ni a principis de l’any vinent , la construcció de l’edifici definitiu eren uns 16 o 17 mesos, total que era impossible que l’institut definitiu estiga funcionat per a principis del curs 2011/2012.
Que l’institut de Dénia esta com un tema prioritari, ja que esta funcionat tot l’institut al complet en aules prefabricades i que les mateixes costen molts diners a conselleria per tal motiu a conselleria també li interessa que l’institu es construïes el abans possible
3º Li hem demanat de vorer el paper on esta la partida pressupostària per la construcció del edifici definitiu, el Sr. Bañares ens ha contesta que desde fa 8 anys que un paper així com a tal, no existí ja que el motiu era que s’aprovava una partida pressupostaria per un cole o institut i que després per motius com pot ser que l’ajuntament de eixe municipi no havia cedit els terrenys o que el projecte d’execució no estava ni començat, no es podien tocar els diners per poder solucionar els problemes d’un altre que a lo millor eren més urgents, per que els diners eren per eixe cole o institut en qüestió . Per tal motiu ja no es destina una partida pressupostària en nom de cap cole o institut. Esta va ser la segona sorpresa del dia ja que el senyor concejal ens va dir que ell mateix havia vist aquest paper.
Per tal motiu li hem demanat que si era possible a mesura que el projecte de edificació d’institut nº3 de Dénia fora desenrotllant-se ens ho comunicarà a nosaltres personalment, ja que tot allò que transcendeix per terceres persones es pot mal interpretar, el Sr. Bañares a pres nota del telèfon d’un membre d’aquesta ampa i el seu nom.
LI VAREM EIXIGIR QUE TOTA LA PRESA QUE AQUEST ANY HAVÍEN TINGUT EN EL MAL MUNTATGE DE LES AULES PREFABRICADES, NO VOLÍEM QUE ENS OCORREGUERA L’ANY VINET, I QUE PER AQUEST MOTIU LI DEMANAVEN JA L’AMPLIA CIÓ DEL TERRENY, JA QUE ENS ANÀVEM A PASSAR DOS CURSOS MÉS APART DEL QUE JA TENIM COMENÇAT I TINDRIEN QUE POSAR-NOS EL BATXILLER.
Conclusió que varen traure d’aquesta reunió, hi ha molta crisis i no hi ha diners per l’educació.

divendres, 23 d’octubre de 2009

Agraïment

L’ampa vol donar les gràcies al mestre que la setmana passada va fer l’escrit al Canfali.
Gràcies a Tu es pot conèixer com vos sentiu el col•lectiu de docents, en quines condicions teniu que fer la vostra tasca diària, que per a nosaltres, els pares és IMMILLORABLE. També volem animar a tots aquells professionals que esteu a hi cada dia, al costat dels nostres fills, a que denuncieu en quina precarietat vos trobeu per fer la vostra tasca diària.ENTRE TOTS ACONSEGUIREM QUE AQUEST PROJECTE FARAÒNIC, DE LA CONSTRUCIÓ DE L’EDIFICI DEFÍNITIU ( D’OBRA PER SUPOSAT) DE L’INSTITUT Nº3, SIGA UNA REALITAT.


L'AMPA.

dimecres, 21 d’octubre de 2009

REUNIÓ

Per a els pares que varen assistir a l’assemblea, dir-vos que Si que hi ha extintors en l’institut , inclusiu en algunes aules.
Aquest mateix matí hem estan en l’institut informa’n del que varem parlar anit,
Els hem comentat el tema del pla d’evacuació i ens ha dit que ja estaven treballant en ell, que Si que hi ha una porta d’eixida d’emergència en la segona planta que dona directament a la escala exterior que s’instal•lat aquest any.
El tema del pla d’emergència ja es va explicar en la reunió de la setmana passada, el mateix director va dir que estava realitzant-se.
Per la nostra part, el tema que ens preocupava més, i que no es va parlar quasi res per desviar-nos a parlar dels plans d’emergència i evacuació, era que volien saber, quines preguntes vos agradaria que feren al Sr. Concejal Sancho, per que quants més caps pensen millor.
AMPA INSTITUT.

divendres, 16 d’octubre de 2009

CONVOCATORIA

Convocatòria General Ordinària

Es convoca a una Assemblea General Ordinària, per el dimarts dia 20 d’octubre a les 19,30 hores en primera convocatòria i a les 20,00 hores en segona convocatòria, en el IES Nº 3, amb el següent orde del dia:
1- Lectura de l’acta anterior.
2- Situació actual de l’institut.
3- Entrevista en Conselleria.
4- Prec i Preguntes.


Donat d’importància dels últims fets, preguem la màxima Asistencia.


AMPA IES Nº3

divendres, 9 d’octubre de 2009

CONTESTACIÓ

Sr.Sancho, no s’exima de les seves responsabilitats, dient que el tema dels accessos inundats és un problema crònic.
Tots els residents en Dénia ja sabem que anem a tindre una bona entrada a Dénia, per les rotondes tan boniques que ens han fet, però que excusa ens dona la corporació municipal per a que a dia de avui i han carrers que es converteixen en verdaders rius quan plou.?
Respecte al altre tema, el de solucionar els problemes de les aules prefabricades del 3º institut, li recordem que el dia 15 de juliol en conversacions mantenies amb vostè , ens va dir que no hi havia cap problema per el muntatge de les aules prefabricades en el mes d’agost, però clar esta, que això va ser abans de la reunió que varem mantindré amb vostè el dia 30 de juliol en la que ens va informar que No ens anaven a traslladar. El muntatge de les noves aules en els mateixos terrenys, es va realitzar en la setmana del 7 al 15 de setembre inclusive, dia que s’inaugura el curs escolar per a secundaria , que les pluges retardaren el muntatge de les aules, d’acord, però si vostè i els seus companys de corporació s’aclariren que els barracons no s’anaven a traslladar, per que el terreny actual ja era de titularitat municipal, i ací s’estalviaven el lloguer del mateix , els barracons es hagueren pogut muntar en el mes de juliol, que la empresa dels mateixos no esta de vacances, i no com va ser els cas muntant-los a corre-cuita, com va ser el cas.
Si que es cert, que vostè ha estat en converses amb el director del centre el dia de les fortes pluges, però telefònicament, per que per allí no es va dignar a realitzar ninguna visita, es mes, a sapients de la situació del centre, no va enviar a ningú al rescat dels nostres fills..
Esperem que la pròxima volta tinga una escusa que ens convenç-se millor, i que es pose en contacte amb el seu company, el concejal responsable de l’àrea de seguritat ciutadana i organitzen un bon plan d’evacuació i seguritat per a el 3º institut.

AMPA DEL 3º INSTITUT.

dimecres, 7 d’octubre de 2009

resposta als comentaris

Estem d’acord en vosaltres que fa falta fer una assemblea urgent, però com ja vos explicarem, estem esperant anar a conselleria, per poder informar-vos de tot i no tindre que fer-ne altra assemblea, no es per ganes, es per el temps, nosaltres també tenim vida apart de l’ampa (treballs, fills, etc...), som poca gent i molta feina en la junta directiva.
Apart de anar l’ampa d’aquest institut, anem representants de l’ampa del Vessanes i del Montgó, col•legis que estan adscrit al tercer institut. De l’Ajuntament no te que vindre ningú, perquè desprès de haver enviat varies cartes al conseller d’educació, ens van avisar directament a nosaltres.
Estem d’acord que tenim que mobilitzar-nos, però tots aquestos temes i més pensem dir-vos en l’assemblea.
“ los que no sabemos valenciano, que nos den, vaya MIERDA “
Referent aquest comentari que un anònim ha deixat en el blog , demanem un poc de respecte a altra llengua oficial, ja que en el seu dia vos explicarem, perquè en aquest blog s’havia decidit fer els escrits en valència .

Gràcies, per la vostra comprensió i paciència

Treballem tots junt per una educació digna i de qualitat per els nostres fills.

L’AMPA 3º INSTITUT..

dilluns, 5 d’octubre de 2009

Aclaracions del comentaris

1- El tema del autobús, es va demanar per registre d’entrà , però esta paralitzat per que els altres instituts tampoc tenen autobús.
2- La porta de l’entrà al recinte es veritat que a estat oberta, però es que encara que pareix irònic s’estan fet millores en les instal•lacions com que s’està posant una escala d’incendis, i endemés hi havia problemes en el pany de la porta que ja estan solucionats.
3- Es pot estudiar el tema del reallotjament del alumnes en un edifici d’obra, però sincerament, no crec que l’ajuntament disposen de local en propietat, ni pensa per asomo llogar-los per tal fi.
4- Respecte al tema de menjar en els corredors els dies de pluja, dir-vos per la vostra tranquil•litat que els xiquets no poden eixir al pati per tal cosa, eixos dies esta permès menjar per els corredors.
5- Referent a les declaracions del claustre de mestres del Mª Ibars. El mateix matí del 29/09/2009 el director del centre va fer arribar un informe a Inspecció Territorial, Direcció Territorial, Ajuntament i ABC empresa propietària dels barracons, dit informe constava de documentació escrita i gràfica denunciant els fets ocorreguts en les instal•lacions de l’institut i accessos al mateix. Ací mateix va haver un mestre que eixe mateix matí va fer declaracions a Radio Dénia Ser denunciant els fets en qüestió.
Tota incidència important ocorreguda l’institut esta obligada a comunicar-ho immediatament

DESDE L’AMPA VOLEM TRANQUIL•LITZAR-VOS ALS PARES, QUE ENCARA QUE NO ES PUBLIQUEN EN MITJANS DE COMUNICACIÓ LES DENUNCIES DE SITUACIONS EXTRAORDINÀRIES EN EL CENTRE, EL CENTRE SEMPRE DENUNCIA ALS ORGANISMES COMPETENTS TOTES AQUESTES SITUACIONS.

L’Ampa del 3º institut.

dijous, 1 d’octubre de 2009

EL SR. SANCHO ELUDEIX LES SEVES RESPOSABILITAS

Segons declaracions del Sr. Concejal d’educació, el que no poguérem anar a buscar als nostres fills perquè els accessos a l’institut estaven inundats, NO ES CULPA DE ELL.
Sr. Sancho això si que es saber espolsar- se les responsabilitats, ningú dubta que el tema dels accessos a l’institut estigueren inundats es responsabilitat del concejal de Seguritat Ciutadana, però el fet de suspendre les classes, Si que es responsabilitat de Vostè i mes a mes sabent que el aulari estava tot ple de goteres per les pluges de la nit anterior.
Li recordem a Vostè que el tema de la reparcel•lació del terreny definitiu es una responsabilitat de la Sra. Concejal de Planejament Urbanístic, però com Vostè ens va dir una volta, Vostè estava responsable per que era un tema Ja de interès Personal i Prioritari, ací pues li demanem que la seguritat dels nostres fills siga per a Vostè també prioritari i personal, ja que ni tan siquiera es va arrimar Vostè per l’institu a vorer com estava la situació.
Deixés ja de llevar-se les mans i adquirís, Ja la seva responsabilitat com a Concejal d’Educació i Vetllen per els nostres interessos, i el pròxim aiguat faja el que calga per la seguretat dels nostres fills.

Hi ha comentaris molt interessants vos aconselle a tots que els llegiu

Lina.G (MARE DEL 3º INSTITUT)

dimarts, 29 de setembre de 2009

REUNIÓ

Desde l’Ampa volem informar-vos que desprès de haver llegit els vostres comentaris, dir-vos que la reunió que demaneu la tindrem la setmana del 19 al 23 d’octubre, volíem fer-la abans, però hem tingut comunicació en Conselleria que ens rebrà abans de eixa data, per això una vegada tinguem tota l’informació tant de les actuals instal•lacions com de les definitives vos informarem puntualment. Vos demanem un poc de paciència ja que nosaltres també estem desbordades en tot el que esta passant-nos últimament.

L’AMPA DEL 3º INSTITUT.

INUNDACIONS DIA 29/09/09

Desde l’Ampa del 3º Institut volem denunciar la passivitat que ha mantingut les autoritats municipals al dia de avui.
No tan sols no san preocupat de suspendre les classes, si no que ante la situació viscuda en el centre, NO A ACUDIT CAP AUTORITAT MUNICIPAL per valorar la situació.
A les 8 del matí el centre estava tot ple de goteres degut a les pluges de la nit anterior, el nostre director a informat al Sr. Concejal d’educació per informar-li de la situació, però es que a les 9 del matí la situació ha segut caòtica, ja que degut a la tromba d’aigua i aparell elèctric, l’institut era tot una pluja de goteres dins del centre es més han salta xispes dels endoll i aparats d’aire condicionat, el llum s’anà en tot el centre i es decideix suspendre les classes.
El problema ha vengut per estar tots els accessos tallats per poder anar a buscar als nostres fills. La situació ha estat caòtica ja que molts pares no podien travessar els rius d’aigua per poder arribar fins el centre.

Tindrem unes rotondes ben il•luminades i decorades encara que quan hi ha pluja s’inunden, però dels nostres fills ante esta situació tan caòtica de tindre els accessos inundats, QUI ES PREOCUPA? Per desgracia ho hem pogut comprovar. Per que per allí no ha acudit ningú, NI PROTECCIÓ CIVIL, BOMBERS, POLICIA LOCAL, NI CAP CONCEJAL RESPONSABLE, ningú ha vingut al rescat de uns xiquets que encara que ells No tinguen dret a vot els pares SI.
Crec que hi haurà mes d’un que deuria de reflexionar.

Desde Ací volem donar les gràcies a tot el personal de l’institut tant al Director com a la resta de Professors, vedells com demes personal, per que ells SI que compleixen mes allà de la seua tasca com a professionals vetllant per els nostres fills i la seva seguretat.


L’AMPA DEL 3º INSTITUT.

divendres, 25 de setembre de 2009

LLIÇONS DES DE ELS BARRACONS

LLIÇONS DES DE ELS BARRACONS DEL 3º INSTITUT.
Perquè nostres fills SI QUE ENTENEN DE QUALITAT EDUCATIVA.
- ¿Mama, mama ja vos ha contestat la Sra. Alcaldessa referent a l’ampliació del pa¬ti? Perquè amb el que tenim NO CABEM, ja que hi ha 100alumnes nous aquest any.
- Tranquil fill que ara mateix acaben obtindrien la parcel•la per a l’ampliació del Mª Ibars i ells també tenen barracons des de fa molts anys.
- Que encara no la tenien? Jo pensava que estava inclosa en el PLAN GENERAL TRANSITORI i això ja ho havien fet els anteriors que estaven en l’Ajuntament. No ho varen aprovat a les hores , o el que faltava era la RONDA PERIME¬TRAL.
- No ho sé carinyo jo d’eixes coses no antec massa per a això, estan ELLS EN L’AJUNTAMENT, NO?
- Pues segons em estat comentant alguns companys, en el apareixia L’AMPLIACIÓ DEL MARIA IBARS , ELS TERRENYS PER A EL 6º COL•LEGI, L’AMPLIACIÓ DEL RA¬QUEL PAYA, ETC….
- Perquè mama, no et pareix INJUST QUE UN COLE D’EDUCACIÓ ESPECIAL TINGA TAMBÉ BARRACONS?
- Sí, però hi ha que tindre paciència, perquè sols porten un any en l‘ajuntament, i encara que tots els terrenys dotacionals estigueren disposats en el plan transitori, son molts els que governen en aquest ajuntament i cada un mira per els seus interessos, però bo, como et posaven en les notes del cole “progressa adequadament”, els del Mª Ibars ja poden respirar tranquils, o NO?
- No se mama, per que com els passe com a nosaltres, no sé quantes voltes tindran que cedir els terrenys, per que mira des de que s’escripturaren els nostres en el 2007 i mira com estem, encara que ells a lo millor tingué millor sort , perquè a les hores l’ Alcaldessa no es feia tantes fotos, ni eixia en la tele tant como ix la actual al costat dels que governen en la Generalitat, i així ara supose que tindrem tots els xiquets de Dénia mes venteges, per que como deia el iaio A QUIEN BUEN ARBOL SE ARRIMA……
- Bo fill, tu tens la gran sort de tenir un equip de professores que fan tot el possible per a que eixes ANÈCDOTES no vos afecten a vosaltres.
- Ja mama, però quant ens tocarà als xiquets de Dénia tenir uns col•legis i instituts DIGNES? Es que els fills dels concejals No van o han anat als col•legis públics de Dénia? A tots els han canviat?
- No ho se fill cadascú concebé l’educació pública a la seva manera-
- Pues ells deurien predicar amb l’exemple i no caviar a els seus fills de cole.
- Bo fill, estic cansada d’aquest tema ja.
- Pues no et canses, que tu sí que mires per el meu interès, QUE ES UNA BONA EDUCACIÓ I EN CONDICIONS.

L.García (Mare del 3º INSTITUT )

dijous, 24 de setembre de 2009

CONTESTACIÓ A UN COMENTARI

Hola a tots:

He vist que el dia 14 de setembre un pare va deixar un comentari a les 10:39 i vaig a aclarir-li algú docte que pogera a ver sorgit o mal entesos referent al comentari .
Y QUE TAL SI TAMBIEN LO ESCRIBIMOS EN CASTELLANO? PORQUE NO ENTENDEMOS MUCHO LO QUE PROPONEN EN SU ESCRITO.
Bo la junta de l’ampa varem decidir que els escrits i comunicat que férem em prensa escrita,( Canfali Marina Alta), però el publicats al blog el faríem en valencià, el motiu es per a que ningú es sentirà discriminat per d’utilització de les dues llengües oficials d’aquesta terra.

Desde L’AMPA volem demanar disculpes si algú a pogut sentir-se discriminat en aquest blog, però com ja explicat abans esta l’altra opció en castellà.

L’AMPA DEL 3º INSTITUT.

divendres, 18 de setembre de 2009

NO INTENTE ENGANYAR-NOS

Segons declaracions del Sr. Sancho, publicades el dia 12 de setembre.
El Ampa del 3º institut le contesta
No intente enganyar-nos Sr. Sancho, la qualitat educativa en el centre, NO ES GRÀCIES A LA SEVA EFICIENT GESTIÓ COM CONCEJAL D’ EDUCACIÓ. L’atenció personalitzada a els alumnes gràcies al desdoblament de les assignatures, es GRÀCIES A LA LLABOR DELS BONS PROFESIONALES DELS QUALS TENIM LA GRAN SORT DE DISPOSAR EN AQUEST CENTRE.
Que a voltes es veu m ermada per les DEFICIÈNCIES DE LES INSTAL•LACIONS.
Per a quan l’ ampliació de la parcel•la per a us del pati?, ja que degut a l’augment de l’ alumnat no caben en l’actual, i ja de pas demanem amb antelació l’ ampliació de l’actual parcel•la per a el pròxim curs ja que vist el que es tarda en adequar i preparar una parcel•la per a us dotacional la demandem ! JA PER A QUE EL PRÒXIM CURS ESTE A TEMPS I NO ENS PASE COM L’ ANÉCDOTA DEL TRASLLAT AL BOSC DE DIANA.

L’AMPA DEL 3º INSTITUT.

diumenge, 13 de setembre de 2009

PREOCUPACION DE ALGUNOS PADRES DEL VESSANES

Ante cierta inquietud creada en algunos padres de Vessanes acerca de la lista de los alumnos del PEV de 1º de ESO, me gustaría que publicaras en el blog una respuesta a dichos padres confirmándoles que, en efecto, el grupo de 6º de Vessanes ha de ser separado por las siguientes razones:

En primer lugar, tenemos dos grupos de PEV para 1º ESO y sólo una línea de PEV que viene de Vessanes, ya que el Colegio Montgó el curso pasado no tenía enseñanza en valenciano en 6º.

Segundo, la única opción, por tanto, era crear un grupo con todos los alumnos de Vessanes y el otro formado solamente con repetidores, hecho que cualquiera consideraría totalmente desacertado.

Finalmente, decirles a esos padres que, de todas formas, tenemos cinco asignaturas con agrupaciones flexibles (Valenciano, Matemáticas, Castellano, Inglés y Ciencias de la Naturaleza) y, por tanto, los alumnos se iban a separar necesariamente en ellas.

José F. Jensen

divendres, 11 de setembre de 2009

HORARI DEL CURS ESCOLAR 2009-10

Las listas de alumnos estarán el lunes 14 a partir de las 11’00El martes 15 será la presentación de los alumnos con arreglo al siguiente horario:· 3º y 4º de ESO: a las 9’00

· 2º de ESO: a las 10’00

· 1º de ESO: a las 11’00El miércoles 16 comenzarán las clases con normalidad:Horario:

1er Ciclo de ESO: De lunes a viernes, de 8’00 a 13’552º Ciclo de ESO: lunes y martes, de 8’00 a 14’55

Miércoles, jueves y viernes, de 8’00 a 13’55.Un cordial saludo.
José F. Jensen.

dimecres, 9 de setembre de 2009

pleno del dia 27 d'agost

Avui dia 27 d’ agost he anat al pleno , el Sr. Concejal, ha vingut a vorem i hem estat parlant una estona sobre el tema del 3º Institut. Ma dit que ja estava tot clar, a la que jo li he respost que quina cosa estava clara ja que els barracons per a rebre als nous alumnes no estaven muntats, ell ma dit que la setmana vinent quan acaben els exàmens de setembre començaran a muntar-los, li he preguntat per l’ampliació del pati, ell ma dit que ho havia comunicat a conselleria, però que clar que aquest mes estan de vacances, jo li he dit que nomes feia falta que li ho comunicarà a la Sra. Font, ja que els terrenys son de l’ajuntament .(son gràcies al famós plan del Bisserot, aprovat en mateix dia en pleno que s’informa que els barracons ja no es traslladaven.)Contestació del Sr. Sancho ,que s’estudiarà el tema ja que els tècnics estan de vacances. Jo li he dit que per registre d’ entrada ja li havien fet arribar les nostres peticions el dia 4 d’agost ma dit que les va rebre 10 dies desprès i jo li he contestat que ja li hem fet arribar una altra vegada , ma preguntat que si eren les mateixes i jo li he dit que si, però que hem afegit que volem transport públic urbà per fer arribar al alumnes al centre escolar, li he dit que la Sra. Alcaldessa també li hem fet arribar les nostres peticions, despres de esta conversa s’anat i ma dit que ja parlarem. Acte seguit l’he vist parlant amb la Sr. Font.
En el pleno la oposició ha preguntat con van els treballs de la reparcel•lació dels terreny del edifici definitiu, el Sr. Sancho ha respost que esta esperant la firma voluntària del propietaris.
Desprès li han preguntat també que perquè les ampes no havíem rebut la subvenció del ajuntament, ell ha contestat que en el seu dia va firmar l’autorització, a si que l’oposició li ha preguntat al Sr. Chelet que perquè les ampes no l’havíem rebuda, la seva cara de desconcert ho dia tot.
També li ha preguntat sobre el cost dels treballs realitzat en la parcel•la que ens teníem que traslladar, el Sr. Sancho ha dit que no tenia perquè els tècnics estan de vacances
ARA A MI M’AGRADARIA FER UNA REFLEXIÓ, ESTA CLAR QUE EL MES DE VACANCES PER EXCEL•LÈNCIA ES EL MES D’AGOST, PERÒ TOTS ELS TREBALLADORS, TECNICS I DEMES PERSONAL TAMBÉ ,EL NOSTRE AJUNTAMENT ES PARALITZA EL MES D’AGOST? O TAN SOLS ELS TEMA DE L’EDUCACIÓ.

dilluns, 7 de setembre de 2009

CONTESTACIÓ A PREGUNTES DELS PARES

Ja he vist que alguns pares pregunteu si l’institut te pagina web, he de dir-vos que estan pensant en fer- la aquest curs, per això en aquest moment no tenen i de vegades utilitzen el blog de l’ampa, poc a poc les coses aniran millorant, esperem la vostra col•laboració desde l’ampa i l’institut, gràcies.

L'AMPA DEL 3º INSTITUT.

dijous, 3 de setembre de 2009

contestació a preguntes dels pares.

He vist que alguns pares en els seus comentaris també ha deixat algunes preguntes, esperem poder contestar-les.
El 3º institut no disposa de taquilles per a els alumnes(al igual que el Mª Ibars, tan sols disposa de taquilles el Chabas).
Alguns de vosaltres ja ha visitat el institut i ha vist que les aules prefabricades no estan en el seu lloc, el aulari estarà tot junt unes aules damunt les altres, el que estengueren separades ha estat per que no havien entrat la grua dens d’institut per poder muntar-les.
El tema del pati, no crec que estiga per a el dia 15, dia del inici del curs escolar.
Ací pues vos avisarem per a que el que puga assistir eixe dia vinga a l’institut .
L’AMPA DEL 3º INSTITUT.

dimarts, 1 de setembre de 2009

Registre d' entrà dia 26 d' agost.

El passat dia 26 d’agost per registre d’entrà varen tornar a demanar a la Sra. Alcaldessa(016663) i al Sr. Sancho016664):

L’Ampa del 3º institut li te a be recordar que ante la proximitat de l’inici del curs escolar, li tornem a remetre novament totes les nostre peticions que te en el seu poder desde el dia 4 d’agost amb registre d’entrà(015421) i (015422) a mes a mes degut al no trasllat de les aules prefabricades ELS PARES EXIGIM UN TRANSPORT PUBLIC URBA PER A ELS NOSTRES FILLS.
La nostra major prioritat es que no hem tingut cap resposta d’aquesta corporació municipal de les nostres demandes I NECESSITEM URGENTMENT TOTES I CADA UNES DE LES NOSTRES PETICIONS.

L’AMPA DEL 3º INSTITUT DE DÉNIA.

dimecres, 26 d’agost de 2009

GRÀCIES.

Donem les GRÁCIES a tots aquells pares que deixen comentaris en el blog,
En aquestos moments tan difícils per a nosaltres no sabeu com ens ajuda les vostres paraules. També animen a tots aquells que entren a visitar el blog a que poden fer qualsevol comentari, idea i tot allò que els vinga al cap i ens ajude a millorar la nostra tasca.
DESDE ACÍ VOLEM DEMANAR DISCULPES A TOTS AQUELLS QUE ES PUGEN SENTIR DEFRAUDATS AMB LA NOVA SITUACIÓ .
L’AMPA 3º INSTITUT.

Reunió conjunta d'Ampes.

REUNIÓ AMPA IES 3 25 AGOST

Ens hem reunit amb representants de l'AMPA del VESSANES, per a acordar mesures conjuntes de cara al curs, per a pressionar i aconseguir que la construcció de l'edifici definitiu siga una realitat per al curs 2011-12 i controlar que l'aulari provisional, ja que no s'ha traslladat, almenys aconseguisca les millores que es necessiten.

Les propostes que s'han consensuat són:

1é.- Escrit per Registre d'entrada en l'Ajuntament, amb les mateixes peticions que es van fer el 4 d'agost i per a les que no hi ha hagut resposta (http://ampaies3denia.blogspot.com ), afegint a més la petició de transport públic des del centre de la ciutat. S’insisteix a la Sra. Alcaldessa i el Sr. Regidor d'Educació resposta al mateix.

2é.- Escrit dirigit al Conseller Font de Mora demanant-li una entrevista en què ens aclarís terminis d'execució d'obres. Com sabeu hem demanat reiteradament a la Sra. Alcaldessa que gestione una cita amb el Director de Règim Econòmic, però no hem rebut cap resposta. Esta carta s'enviarà setmanalment fins que rebem una resposta.

3r.- Col•locació de cartells en l’Institut "volem institut ja".

4é.- Cartes dels alumnes dirigides al Conseller. Intentarem fer-ho extensiu també a alumnes de 5t i 6t de Vessanes i Montgó.

5é.- Concentració de pares en l’Institut el dia 15 de setembre a les 8 del matí, si no està l’aulari complet i en condicions: és a dir amb l'ampliació de la parcel•la per al pati, arreglament goteres, etc.

6t.- Si no s’aconsegueix que amplien la parcel•la, s'estudiaran mobilitzacions en les pròximes assemblees de cada col•legi i Institut.

7é.- Preparar durant el curs una concentració massiva per a principis d'any si no han començat les obres tal com se'ns ha promés.

Estes propostes es portaran a les Assemblees ordinàries de cada centre a principis de curs, on esperem sentir sugerències i opinions. Abans de fi d'any convocarem una Assemblea general per a prendre decisions.

Esperem sentir la veu dels pares i mares afectats. Com més veus siguem més i més lluny ens farem sentir.

divendres, 21 d’agost de 2009

Escrit d'Amparo (AMPA. Les Vessanes)

ANÉCDOTA O INSULT A LA COMUNIDAT EDUCATIVA?

Què bonic, tornar de vacacions i entercar-te de les declaracions del Concejal de Cultura, que la situació educativa dels teus fills va a millorar, gràcies a què, es van a estalviar eixe trasllat que abans era molt beneficiosos però que ja no, i que ara a demes , van a desfruitar de la mateixa parcel•la sols què amb algun pis mes. Això sí, amb biblioteca.

I com el Concejal no entén que algú es puga molestar amb eixos canvis d’utilíssima hora, el mes fàcil es dir o insinuar de nou que les AMPAS polititzen el tema. Assut penjat.

Però hi ha que refrescar la memòria, dels Concejals, i de pas dels pares i públic en general:

En les diferents declaracions de la Concejal d’ Urbanisme i Deports digen a principis de curs que pensava traslladar les aules per a fer l’ampliació del poliesportiu, i la negativa del Concejal d’Educació de que això no fora a ocórrer, les AMPAS començarem a plantar les orelles. Poc temps després de començar a manejar-nos, confiaven que, efectivament, eixa es l’ intenció. I ens oferiren, ¡què meravella!, el terreny per a l’ampliació del Mª Ivars (altre tema del que hi hauria que comentar en profunditat), o la mateixa parcel•la a on va l’ Institut, l’hora que es construeix i sense urbanitzar.
Cóm que els pares ens negarem, milloraren l’oferta, i ens oferiren la parcel•la a on tenia que construir-ne el teatre, en el Bosc de Diana. Esta vegada ens tenen en el pot: una parcel•la situada al costat dels dos col•legis adscrits, dins del poble, en un lloc estupend. Es fan assemblees per a consultar, convençuts que els pares de AMPAS del IES3, Montgó i Vessanes, que tots van a acceptar. Però els pares ja no es fien, i es decideix no acceptar el trasllat esperant de eixa manera , que no sega únicament el Concejal de Educació el que pressionen per a que es construeix ràpidament l’edifici definitiu, i que tota la Corporación adquireix-ne un compromís, ja que estàs en joc l’ ampliació del Poliesportiu.

Però va transcorrent el temps i anem enterart-nos que la Conselleria ja ha donat el vist i plau al trasllat a la nova parcel•la, que s’està començant a treballar amb ella , que el Concejal ens assegurà que el projecte d’execució va a bon ritme…que no es pot ampliar la parcel•la actual, y ¡què carai!, que estem cansats de lluitar i mobilitzar-nos per aconseguir unes mínimes condicions per a l’educació dels nostres fills.

Ací que acceptem el trasllat. Molts pares matriculen als seus fills en eixe institut perquè els interessa la localització de les aules, els professors i personal del Institut fan el gran esforç per empaquetar tot el material, buscar un lloc on ataconar-ho mestres es fa el trasllat, pagar el lloguer d’aquest.… L’ajuntament es gasta sobre 100000 euros menys o menys en adequar la parcel•la…. I la majoria respirem aliviats perquè, encara que la raó ens diu que deurien negar-nos i pressionar, ens agrada molt mes la nova ubicació, sense piscines quan plou.. Però sentim que hi ha problemes tècnics que estan paralitzant-lo el . Consultem amb el Concejal, que torna a llevar-hi importància i ens tranquil•litza i, per últim, 15 dies mes tard a finals de juliol, salta la noticia de que, eixos problemes tècnics, que ens conta a nosaltres en una reunió per el matí, referent al trasllat, que no va a ser possible per problemes tècnics i que l’endemà hi farà una roda de prenssa per explicar-ho tot . ¡Genial!

Això si , en cada reunió o Assemblea, ens ha demandat confiança, ens ha acusat de ser negatius, de posar pegues, de estar manipulats o posicionats políticament…. Tot, menys assumir errors disculpar-se per els mateixos.
Sr. Sancho: en aquest tema como en altres molts, tot depèn de DECISIONS I VOLUNTAD POLÍTICA, i a estes altures i trass anys de lluita , sabem perfectament a qui li importa aquest tema, per a qui es o no una prioritat l’educació.
Esbarbem què, esta volta, tenint una Alcaldia del PP, la coordinació entre Conselleria i Ajuntament seria millor i no es posarien tantes traves. Però per ara, ni siquiera hem aconseguit que la Sra. Alcaldessa ens rebre o responc a les nostres peticions de mediació amb el Sr, Director del Règim Econòmic. I, per el que ha passat amb la parcel•lat del Bosc de Diana, podem vorer que, tampoc la coordinació entre Vd. I Conselleria es tan bona com ens ve dient, ja que ens va donar per fet que la Conselleria havia donat el vist i plau bo a la mateixa ja fa temps.

Entenem que pot sorgir problemes tècnics, de eixos tan acostumats en urbanisme que dificulten i retarden les obres, que ja començaren mes tard de el que se ens digué Què probablement tindre més que vorer amb el material que s‘ha utilitzat, que amb altres qüestions. Però, siga sincer i no tire balons fora o insulte la intel•ligència de la comunitat educativa tacant-ho d’anècdota i dient que va a millorar. Efectivament durant 6 aules mes, però no per generositat de la Conselleria, sinó perquè esta era una necessitat i una promesa y a demes ara entren altres 3 unitats com mínim. Ací que, un reconeixement dels errors el podem entendre i perdonar, però no què, se ens torné a acusar de polititzar el tema.

I en quant a prioritats de l’actual Corporación, ha quedat clar que no es L’ Institut. Quant molestàvem no han dubtat un moment en plantejar el trasllat, recorrent a mentires com que no era possible l’ampliació per no trobar un acord amb el propietari. Ara que pareix que sí que han aconseguit ja eixe terreny, pareix que tampoc es plantegen o plantejaven ampliar la parcel•la ja que augmentà el número d’ alumnes. Esper que aquest punt el re consideren perquè pot ser molt greu que no ho falsen i es queden amb la mateixa parcel•la . Suposem que el pròxim curs intentarà de nou traslladar les aules per a poder ecòmetre l’ampliació del poliesportiu, però vorem quina es la resposta de la comunitat educativa en eixe moment.

Per últim està per vorer si son capaços de dur a bon port en dos anys el supermegateatro, m’entres els nostres fills continuen en uns adossades prefabricats, cada volta amb més altures.

Desde aquí, disculpar-nos davant els pares per baixar la guàrdia en l’últim moment, i confiar en que les coses van per bon camí. I animar-les a participar ja que pareix que ens espera un curs amb molt de moviment.

A. MIRALLES
AMPA Vessanes.

No Hi Ha Cap Moviment.

Estem a dia 19 d'agosto i en les prefabricades del 3º institut no hi ha cap moviment.
Al igual estan esperant a que s’acaben la FORMULA 1 per a poder iniciar l’ condicionament del Institut, perquè per a el dia 1 de setembre deu estar tot en perfectes condicions, pues no sabem si no s’acorden els senyores responsables d’aquest condicionament que hi ha alumnes i professores que el primer dia de setembre necessiten les aules prefabricades per a poder desenrotllar el seu treball, que no es altre que velar per l’ educació dels nostres fills.
Esperem-nos que tots aquestos problemes estén solucionats per a el dia 1 de setembre ja que insistim que varem entregar a la Sra. Alcaldessa i al Sr. Concejal d’ Educació per registre t’entrà totes les nostres peticions.
Ací encara que siguem repetitives creem-nos que son unes NECESITAS D’ URGENCIA ANTE LA PROXIMIDAD D’ INICI DEL CURS ESCOLAR


AMPA DEL 3º INSTITUTO.

dijous, 13 d’agost de 2009

PETICIONS A L'AJUNTAMENT

Com podeu comprovar estem fent tot tipus de reclamacions al nostre ben volgut ajuntament . Aquestes es varen fer el passat dia 4 d’agost per registre d’entrada tan a la Sr. Alcaldessa com al regidor d’educació Sr. Sancho., esperem no en dur-nos cap sorpresa el dia 1 de setembre.

Eixe mateix dia representants de la junta directiva varem anar a la radio per fer una entrevista .Al dia següent s’escolta en les noticies de la una i mitjà

Aquestes son les peticions:

1-Reparar totes les goteres dels barracons “l’ aigua que entra cau damunt dels endolls”
2-Revisar els aparats d’aire condicionat i calefacció.
3- Caviar i ampliar la pèrgola, necessitem que estiga a l’ entrada del recinte.
4- Asfaltar porta d’entrada del recinte i demès per a evitar que s’exarca el dies de pluja
5- Tornar a utilitzar les instal•lacions del poliesportiu per a us d’ educació física.
6- Mes pati per l’ augment del alumnat i anar preparant el terreny pel pròxim curs ja que del actual NO ENS ANIREM FINS QUE TINGAM L’EDIFICI DEFINITIU .
7- Zona de ombra en el pati.
8- Informe tècnic de seguritat en les aules prefabricades.

Totes aquestes peticions foren realitzades per registro d’entrada amb els números 015421 y 015422.

L’ AMPA del 3º institut volem transmetre tranquil•litat a els pares, como podreu comprovar estem realitzant escrits i comunicats contínuament,

dimecres, 5 d’agost de 2009

CARTA DEL NOSTRE DIRECTOR AL PERIODIC CANFALI

El nostre director del institut ha fet un comunicat per a el periodic canfali, acontinuació vos pase el seu escrit.

A/a Sr. Director
Muy señor mío:
Profundamente preocupado por las distintas noticias y comentarios que aparecieron en su respetado periódico el pasado sábado 1 de agosto alrededor del IES Núm. 3 de Denia, me dirijo a Ud. para hacer las siguientes puntualizaciones:
En primer lugar, la Dirección del IES Núm. 3 tenía conocimiento de que sus aulas tenían que ser trasladadas a otra ubicación desde hacía mucho tiempo y que ese traslado había de hacerse a finales de junio –como en principio se nos dijo- o a lo largo del mes de julio. En este sentido, a principios del pasado mes llevamos a cabo el traslado del contenido de las instalaciones de nuestro Centro, que actualmente se encuentra almacenado en una empresa de mudanzas. Quisimos de esta manera no dar lugar a las precipitaciones de última hora con las que parecen hacerse siempre las cosas en este país. Por cierto, nos dirigimos a la prensa para que se publicara la noticia de que habíamos empezado el traslado del material del centro, pero entonces no interesó el tema: estábamos en plenas fiestas de Denia… Decir, por tanto, que nosotros, como responsables de la organización del Instituto –y parece que hemos sido los únicos- habíamos cumplido perfectamente con nuestra responsabilidad.
En segundo lugar, respecto a lo que aparece en la página 6 de su periódico: “Necesita mejorar: El tercer instituto”, permítame decirle que, aunque no tenemos enseñanza de Bachillerato –que tendremos cuando sea construido el edificio definitivo del centro-, la oferta educativa actual del Tercer Instituto de Denia es hoy por hoy envidiable: poseemos agrupaciones flexibles (es decir, grupos con menos alumnos y, por tanto, con una atención más individualizada) en todos los niveles de Secundaria, tanto en PEV –enseñanza en valenciano- como en PIP –incorporación progresiva-, de las asignaturas instrumentales (Matemáticas, Valenciano y Castellano), además de en Ciencias Naturales; poseemos también agrupaciones flexibles en Inglés tanto en 1º como en 2º de la ESO de PEV y PIP; y finalmente, en Ciencias Sociales también hemos conseguido ese tipo de agrupaciones en el PIP de 1º y de 2º de Secundaria. Y créame que esto requiere de un gran esfuerzo organizativo y de colaboración e implicación por parte de todo el profesorado. Por tanto, que se trasladen o no las aulas a otro emplazamiento es para nosotros irrelevante, porque la atención al alumnado –que es lo que nos interesa- está totalmente garantizada.
El Tercer Instituto lo forman los Alumnos, sus Padres y Madres y sus representantes legales que son las personas que forman el AMPA del mismo, el Profesorado y la Junta Directiva. Y todos ellos han cumplido y están cumpliendo perfectamente con su obligación. Los que tienen que suspender son los que no la han cumplido y, créame, ellos no son del Instituto.

José Francisco Jensen Gómez
Director del IES Núm. 3 de Dénia

dilluns, 3 d’agost de 2009

contestació a les declaracions del sr. concejal publicaes en canfali el dia 1 d'agost

L’Ampa del 3º institut vol aclarir certes dubtes sobre les declaracions del concejal Sr. Sancho
1º Insistir que el trasllat de las aules prefabricades queda como una simple anècdota, ens pareix de una falta de respecte amb esta comunitat educativa, primer perquè portem mesos informant tant a els pares com a els alumnes de que el trasllat anava a ser positiu
El professorat duia temps empaquetant y preparant-se per a el trasllat, tot el material educatiu y administratiu s’ encontra actualment en una empresa de mudances (Esperem-nos que aquesta despesa es faja càrrec alguna administració autonòmica o local i no suposar una despesa per l’ institut).
2º El compromís arrancat a conselleria per instal•lar 6aules més, una de las quals es per a us exclusiu de la biblioteca, pues be seguim aclarint segons la previsió de matriculació per a el pròxim curs son de 100 alumnes més,per tal motiu fa mesos que es demanaren eixes aules més a conselleria el propi centre. L’oferta educativa del centre engloba el desdoblament d’assignatures, que para el pròxim curs en 1º y 2º de la ESO son més que en els cursos anteriors,la biblioteca no es va poder instal•lar pues el material de la mateixa i laboratori ens va arribar aproximadament a final del 2º trimestre ja que ens teníem que traslladar no es va vorer oportú desempaquetar.
3º L’educació de qualitat a la que es refereix el sr. Concejal no es gràcies a aquesta corporació municipal si no al professorat, personal administratiu,ganivet psicològic personal de neteja i vedells fan possible que els nostres fills no tingué manca educativa dins les seves possibilitats enhorabona a tots ells per el seu esforç que fan cada dia amb els nostres fills)
3º En quant la decisió de paralitzar el trasllat a segut el més prudent ens pareix una presa de pel i una falta de respecte a el conjunt de aquesta comunitat educativa sr. Concejal diu que aquesta decisió es deguda a problemes tècnics, pues be, el dia 14 de juliol ens posarem en contacte amb el concejal i li tramitarem la nostra preocupació per el ritme que duien les obres de la parcel•la. Ell ens tramití tranquil•litat acarant-lo que si estaven parades era perquè els tècnics d’Alacant exigien un informe geològic del terreny que no ens preocuparem perquè els tècnics d’ajuntament ja esteve realitzant-lo i que la primera setmana d’ agost començaria el trasllat dels barracons, ens quedarem en el dubte, ja havien rebut informació que un dels problemes era que el formigó que se havia tirat era d’insuficient grossor, cosa que no li donarem massa importància,que tirat mes es solucionaria .El següent contacte que varem tindre amb el concejal el dia30 de juliol pel matí el quan ens informa que ja no ens traslladàvem, havien passat 15 dies que no teníem que preocupar-nos a la realitat actual. Esta ha segut tot el que puntualment hem estat informades.
El mateix dia 30 per la vesprada acudirem al pleno,la nostra sorpresa fou que en el orden del dia estava el “Plan del Bisserot” que finalment s’ aprovaria axó significa que els terrens en els quals es troba el 3º institut i adjacents serien de titularitat municipal.
Desde ací volen deixar clar que se ens ha estat penin el pel i manipulant per aquesta corporació municipal durant-ne tot el curs passat i que com varen fer saber al sr. Concejal no ens van a moure’s fins que no tinguem l’edifici definitiu, ací pues si ha algú l’urgien els terrenys on estem tindrà que esperar fins que ens instal•lem-nos en el edifici definitiu del 3º institut en el camí dels lladres.
Tot l’exposa’t en aquest comunicat ha estat deliberat en junta directiva de l’ampa del 3º institut.

divendres, 31 de juliol de 2009

contestacion a las declaraciones del concejal Sr. Sancho

LOS PADRES DEL 3º INSTITUTO INDIGNADOS POR LA FALTA DE SERIEDAD DEL EQUIPO DE GOBIERNO DE NUESTRO MUY ILUSTRISIMO AYUNTAMIENTO DE DÉNIA.
Hola a todos, el día 30 de julio tuvimos una reunión con el concejal responsable de educación Sr. Sancho para informarnos de la situación del traslado de las aulas prefabricadas del 3º instituto.
Pues bien como habréis podido oír en las noticias, el concejal Sr. Sancho ha convocado una rueda de prensa para informar del tema.
El tema es que, por motivos técnicos el traslado del aulario a las nuevas instalaciones no se podrá realizar para este curso.
Os recordamos que si nos iban a trasladar era, por que según el concejal responsable no cabíamos en las actuales instalaciones.
Después de informarnos de esta decisión, vimos publicado en prensa que la concejala de deportes quería hacer un nuevo pabellón en los terrenos donde estaban las actuales prefabricadas, por lo tanto le hacían falta los terrenos en los cuales están situados los barracones. No sabemos pues si es cuestión de falta de entendimiento con el propietario del terreno o por que no tiene los fondos necesarios para la realización de la ciudad deportiva, (que consideramos necesaria, pero no prioritaria y obligatoria como es la educación de los chavales de Dénia). La cuestión es que ahora si cabemos en los actuales terrenos y no hace falta el traslado, con todos los gastos ocasionados al pueblo de Dénia que ha llevado esta indecisión del equipo de gobierno.
Próximamente se vera para que se utilizan los terrenos a los cuales nos iban a trasladar.
Pues bien desde la AMPA del 3º instituto ya no sabemos si es por cuestiones técnicas o bien cuestiones económicas, se nos informo que el traslado este curso no se podrá realizar, a la cual cosa nosotras contestamos que ya no nos iban a trasladar a ningún otro lugar que no sean las instalaciones definitivas del edificio del 3º instituto y que tenían un curso por delante para que toda la corporación municipal lleguen a un acuerdo con el propietario de la parcela adyacente ( ya que es él mismo en el cual se encuentran el aulario actualmente, y nuestro querido ayuntamiento tiene varios conflictos con el propietario. Nuestros Hijos No Entienden de Política). Esta seria una medida de urgencia para un curso más solamente. Ya que nuestra querida Alcaldesa en repetidas ocasiones ha dejado bien claro que desde que ella esta en el ayuntamiento tiene vía directa con la Generalitat, cosa que agradecemos por que así el tema de nuestro querido y tan ansiado instituto nº 3 no tiene por que demorarse mas. Sabemos que esta informada de todos los pasos que se están realizando, proyecto básico, agente urbanizador, reparcelación, proyecto de ejecución, etc. Esperemos que utilice su influencia en conselleria para interceder por nosotros, los padres del 3º instituto y de los colegios adscritos le agradeceríamos su interés personal en el tema al igual, que pedimos que toda la corporación municipal (Ya que son varios los partidos políticos los que nos gobiernan) se tomen el máximo interés en el tema , YA QUE CREEMOS QUE ES PRIORITARIO ANTE OTROS ASUNTOS LOS CUALES MERECEN TODO NUESTRO RESPETO, PERO NO CREEMOS QUE SEAN PRIORITARIOS PARA EL FUTURO DE NUESTRA JUVENTUD, LA EDUCACIÓN DE NUESTROS HIJOS ES EL FUTURO DE NUESTRA QUERIDA CIUDAD, UNA CIUDAD SOSTENIBLE Y CON INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS ADECUADAS PARA SU DESARROLLO EMOCIONAL E INTELECTUAL.
NUESTROS HIJOS NO ENTIENDEN DE POLITICA. Y LOS PADRES NOS SENTIMOS ENGAÑADOS POR ESTA CORPORACIÓN MUNICIPAL

LISTADO DE LIBROS CURSO 09-10

LISTA DE LIBROS IES NÚM.3 DÉNIA CURSO 09-10

dilluns, 27 de juliol de 2009

Ultinas noticias

Hola a todos:

La semana pasada, algunos de vosotros mostrasteis preocupación al ver las obras del traslado de las prefabricadas paradas,
pues bien enseguida nos pusimos en contacto con el concejal responsable, Sr. Sancho el cual nos informo, que habían visitado
las obras unos técnicos de Alicante y habían pedido un informe geológico del terreno, nosotras le informamos que en septiembre
debían estar las aulas prefabricadas en funcionamiento, él nos respondió que a principios de agosto se montarían las aulas, nosotras
le mostramos nuestra preocupación al ser un mes en el que casi siempre se van todos de vacaciones.
ESTAREMOS VIGILANDO QUE A SI SEA

Otro tema del que pudimos ser informadas es que el proyecto de ejecución del instituto definitivo ya esta acabado, a sido entregado a
conselleria para su revisión ESPEREMOS QUE NO HAYAN DEFICIENCIAS, ESTAREMOS AL TANTO.
También nos comento el Sr. concejal que ha mantenido conversaciones con el conseller de régimen económico el Sr. Bañares, y que el
dinero para la construcción del tercer instituto esta presupuestado, tiene preferencia.

ESPEREMOS QUE TODO SE VAYA CUMPLIENDO, NOSOTRAS ESTAREMOS AHI PARA INFORMAROS DE TODAS LAS NOTICIAS

divendres, 26 de juny de 2009

PLENO DÍA 25 DE JUNIO 2009

Hoy en el pleno por fÍn se ha aprobado el tan deseado tema del agente urbanizador.El siguiente paso es la reparcelación voluntaria de todos los propietarios, que según el concejar sr. Sancho nos ha comunicado no debe de tardar más de 3 o 4 meses esperemos que 3 y no 4 meses. Le hemos preguntado por el tema del proyecto de ejecución y su respuesta ha sido que está casi terminado, pero que se esta revisando al mismo tiempo que se va realizando, asi aunque ahora el tema se retrase un poco, luego ira más rápido por que su revisión se ha ido realizando al mismo tiempo, nos ha comentado que él está en contacto con el arquitecto que está realizando el proyecto, que se está desplazando a Valencia las veces que sean necesarias, y al mismo tiempo esta hablando telefonicamente todas las semanas.
Por el tema del tralado de los barracones también le hemos preguntado, por que algunos padres nos han tramitido su preocupación al ver que las obras estava paradas, él nos ha respondido que la próxima semana entre el lunes y el miercoles se va a proceder a el asfaltado de toda la parcela y dotarla de agua y luz.
ESPEREMOS QUE TODOS LOS PLAZOS SE CUMPLAN.

AUNQUE EMPEZEMOS EL LARGO PERIODO ESTIVAL NOSOTRAS NO VAMOS A DEJAR DE INFORMAROS Y TRABAJAR CON EL TEMA DE NUESTRO QUERIDO Y DESEADO 3º INSTITUTO.

dijous, 25 de juny de 2009

PLENO

El próximo jueves día 25 a las 7:30 de la tarde se celebrara en el ayuntamiento el pleno,en el cual esperamos que en el orden del día salga el tema del agente urbanizador, se convoca a todos los padres interesados en la construción del 3º instituto a que asistan a tal reunión, es de vital importancia para la contrución de nuestro querido instituto.

dimecres, 17 de juny de 2009

NOTICIAS SOBRE AGENTE URBANIZADOR

Ya esta confimado esta semana no habrá pleno extraordinario, sera la próxima semana en el pleno ordinario cuando se nombre el agente urbanizador.
OS RECUERDO A TODOS QUE SERÍA ÍNTERESANTE QUE LOS PADRES ASISTIERAN TODOS A EL PLENO
PARA PRESIONAR CON NUESTRA PRESENCIA. YA OS INFORMAREMOS A QUE HORA SE REALIZARA DICHO EVENTO.

dilluns, 15 de juny de 2009

ULTIMAS NOTICIAS

Hola a todos:

En conversaciones mantenidas la semana pasada con el concejal sr. Sancho, nos informó
que el tema del agente urbanizador estaba apunto de ser aprovado en un pleno extraordinario,cosa que, como no ocurra esta misma semana ya no sera extrordinario,pues la semana que viene ya seria ordinario. Esperemos que nos avise con suficiente tiempo para poder invitarnos a todos a asistir a dicho evento.

También os quiero recordar que el proximo día 19 VIERNES habrá un cierre del curso escolar al cual podeis asistir todos los padres del 3º instituto que deseis a la entrega de premios y demás actividades.Al finalizar habrá un pequeño tentenpié ofrecido por el ampa, esperamos vuestra visita.

dilluns, 1 de juny de 2009

PLENO DEL DÍA 28-05-09

A LOS PADRES Y MADRES DEL IES 3, CP MONTGÓ Y CP VESSANES

El jueves 28 de mayo, asistimos al Pleno para comprobar si se llevaba a cabo el prometido nombramiento de Agente Urbanizador. No se convocó a los padres porque estábamos convencid@s que así iba a ser por vía de urgencia.

La sorpresa fue cuando no se planteó y solo en el apartado de ruegos y preguntas, pudimos saber, como también después nos informó el Concejal Juan Sancho, que habían surgido unas deficiencias descubiertas justo el día anterior del Pleno, por lo que no se había podido llevar al mismo. Tanto él, como la Concejala Pepa Font, nos prometieron sacar un pleno extraordinario en el momento en que estas se subsanaran, aproximadamente en 10 o 15 días.

Como sea que estamos esperando este trámite desde el pleno de Febrero, aunque entendemos que los obstáculos con los que se van encontrando son ajenos a la voluntad de los Concejales, convocamos a todos los padres afectados a asistir a los próximos plenos hasta que esto sea una realidad.

También nos informó el Concejal, que el proyecto de ejecución estaba ya casi terminado, y que en unas dos semanas esperaba que se pasara a CIEGSA para su revisión.

Por otro lado, dado algún escrito que ha salido en el Canfali recientemente y que pueden dar lugar a dudas y equívocos, queremos recordar que A PARTIR DE AHORA TODA LA INFORMACIÓN SOBRE EL IES3 ESTARÁ DISPONIBLE EN NUESTRO BLOG ampaies3denia.blogspot.com QUE CONTINUAMOS TRABAJANDO EN EL CONTROL DE PLAZOS LAS AMPAS DE COLEGIOS ADSCRITOS Y TERCER INSTITUTO. Y añadir que cualquier información u opinión que salga en otra web o foro, no nos representa en absoluto ya que estamos totalmente desvinculadas de la misma.


AMPA IES 3, CP VESSANES Y CP MONTGÓ

dilluns, 25 de maig de 2009

ARTICULO EN CANFALI

Hola a todos los padres:


Como habreis podido leer en el Canfali de esta semana el Sr. Norberto Moreau ha hecho publicas unas declaraciones que a continuación vamos a explicar.

1º La comisión del 3º instituto está cerrada no por que él tomase la decisión junto con el resto de componentes, no srs. la decisión la tomamos el resto de componentes, muy a su pesar, por que no nos parecía ético su postura frente a la otra AMPA ( la de toda la vida) del Chabas, y decidimos que no queríamos entrar en ninguna guerra.

2º Él no es quién tiene que decidir cuando nos reunimos los colegios (les Vessanes, Montgo,3ºInstituto) para decidir que acciones realizamos respecto a la construción del 3º instituto definitivo, ni al traslado de las aulas prefabricadas. Como ya os dije las decisiones a tomar son exclusivamente de las AMPAS del 3º instituto, colegio les Vessanes y colegio Montgó.

3º Quien tiene que vigilar que se cumplan los plazos no es él, somos las AMPAs ya mencionadas.

4º El sr. Moreau comenta en su artículo que mantener un foro políticamente neutral y equilibrado no es fácil, porque hay personas con deseos de imponer una publicación sólo por estar en contra o lanzar ideologías. Pues bien os invitamos a que visiteís su página web foro de las ampasdenia para que podaís comprobar el porqué esta AMPA también decidió desvincularse de la misma. Hay en un apartado de ampasdenia del IES Historiador Chabás, sobre los objetivos: bilingüismo en el se critica la postura del centro en el cómo se informa del régimen interno del mismo. También hay un enlace muy preocupante que es con una pagina web CONCAPA, una pagina web de las AMPAs católicas, en dicha página como podreis comprobar se habla de ley del aborto, y de las lenguas cooficiales de cada región.

NOSOTROS CREEMOS QUE LA FUNCIÓN DE UN AMPA NO ES CUESTIONAR LA MORALIDAD, LAS CREENCIAS RELIGIOSAS, NI LAS IDEAS POLITICAS DE LOS PADRES.

NOSOTROS CREEMOS QUE TENEMOS UNOS OBJETIVOS QUE SON MUY DISTINTOS A LOS QUE ESTE SR. NOS QUIERE IMPONER A TODA COSTA.

Cosa a la que en su país puede que este acostrumbrado pero aquí nosotros NO.
Quermos recalcar que desde hace bastantes años las AMPAs de los colegios públicos de Dénia siempre hemos estado en contacto las unas con las otras,( NO NOS HA HECHO NINGUNA FALTA QUE VINESE ÉL PARA REUNIRNOS) siempre que hemos tenido un AMPA cualquier problema, las juntas directivas nos hemos reunido para apoyar ese AMPA.
Claro esta que no disponÍamos de una web para informar a los padres, pero es que la tecnología tampoco estaba al alcance de todos, por eso teníamos los medios escritos para ir informándo de todo lo acontecido.

CON TODO ESTO, ESTA AMPA JUNTO A LAS OTRAS QUIERE INFORMAR QUE NOSOTROS SEGUIEREMOS ESTANDO AL PIE DEL CAÑON PARA, VIGILAR TODO LO REFERENTE A LA EDUCACIÓN DE VUESTROS HIJOS I LA CONSTRUCCIÓN DEL 3º INSTITUTO.
DEFENDEMOS UNA EDUCACIÓN PUBLICA Y DE CALIDAD DESDE HACE MUCHOS AÑOS

Noticias recientes

Hoy mismo una de nuestras compañeras ha estado hablando con el concejal sr. Sancho,
referente al agente urbanizador. Su espuesta ha sido que este mismos jueves por via de urgencia entrara en el pleno, esperemos que a si sea y no hayan más retrasos.
Estaremos pendientes llendo la pleno este mismo jueves.
Otra información que le ha facilitado es que elproyecto de ejecución estara listo en un par de semanas, eso es una muy buena noticia.

dimecres, 20 de maig de 2009

reunión

Ayer por la tarde nos reunimos, representantes del Vessanes i del tercer instituto,(Montgó) no pudo asistir, para llamar al conjejal de educación, Sr. Sancho y preguntarle como va el tema del agente urbanizador, ya que quedo en la última asamblea que este mes de mayo saldria a pleno.
Tanto si sale como si no hemos quedado en asistir al pleno del próximo jueves en el ayuntamiento.
Os seguiremos informando y publicaremos la hora del pleno.
Cuanta más gente asistamos a dicho pleno mejor .

dimecres, 13 de maig de 2009

Comunicado para la prensa

En el Canfali Marina Alta del día dos de mayo se recoge el resumen de la Asamblea celebrada por los padres adscritos al IES3, con la presencia de los Concejales Juan Sancho y Pepa Font. En la misma nos informan que el traslado de las aulas prefabricadas es necesario ya que no es posible ampliar en el terreno actual.Nuestra sorpresa ha sido el ver publicada la noticia en el mismo diario que, dentro del convenio de Biserot, se ha llegado a un acuerdo con el propietario de la parcela para hacer una permuta que permita la ampliación del polideportivo. Dicha parcela en parte es la que actualmente estan ubicados los barracones del tercer instituto, y la contigüa.

Han tenido mucha prisa en trasladarnos a unos terrenos, que nadie duda que son mejores, para poder

realizar la tan deseada ampliación del polideportivo. Esperamos que la misma celeridad que se están

dando con dicha obra tengan el mismo interés en la realización de los tramites oportunos para la construción del tercer instituto definitivo.

No queremos desconfiar de ningun Concejal, pero nos parece de muy mal gusto que se nos de a los padres en una Asamblea una información y después se haga otra cosa.ESPERAMOS QUE EN ESTA CIUDAD TENGA EL MISMO INTERÉS LAS ACTIVIDADES LÚDICAS Y DEPORTIVAS DE NUESTROS HIJOS AL IGUAL QUE LA EDUCACIÓN EN CONDICIONES, QUE ES UN DERECHO POR LEY.Firman:Ampas de los Colegios adscritos e Instituto nº 3


comunicado de desvinculación del foro de las ampas

La junta directiva del ampa del 3º instituto informa.


Que se ha decidido desvincular a esta ampa de la pagina web del foro de las ampas, asi mismo,

la comisión del tercer instituto esta cerrada.

Con esto no queremos decir que no vayamos a seguir luchando por los intereses de nuestro hijos,

pero en nuestras reuniones estaremos representados por las ampas de los colegios adscritos que como recordareis son ampa del colegio Montgo, ampas de les Vessanes y el ampa del 3º Instituto,

para más información os queremos recordar que tenies a vuestra disposición el Blog del ampa que acontinuación os recordamos.


Ampaies3denia.blogspot.com


firma.

Junta directiva ampa 3º instituto

dimarts, 28 d’abril de 2009

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CP LES VESSANES, CP MONTÓ Y IES Nº 3 DEL DÍA 24 DE ABRIL DE 2009

El 24 de abril hemos celebrado una Asamblea conjunta padres del IES3, y padres del CP Vessanes y Montgó, a la que han sido invitados los Concejales de Educación, Juan Sancho y la Concejala de Urbanismo y Deportes Pepa Font, tal y como se había acordado en la anterior Asamblea del 11 de Febrero, con el fin de que adquirieran un compromiso público ante los padres respecto a plazos de ejecución del Tercer Instituto. También había sido invitada la Sra. Alcaldesa que finalmente no ha asistido a la misma.

Después de la lectura del Acta anterior, el Concejal Juan Sancho ha mostrado el Proyecto Básico que entró en este Ayuntamiento a finales de febrero. Según sus cálculos, espera que el Proyecto de Ejecución, con el que está trabajando actualmente CIEGSA, esté acabado para finales de mayo, y “con suerte” poder empezar las obras a finales de año. Mostró su confianza en que el curso 2011-12 pueda comenzar ya en las instalaciones definitivas.

Respecto al nombramiento de Agente Urbanizador , espera que pueda realizarse en el pleno de Mayo, ya que previamente están intentado la reparcelación voluntaria, que parece que ya es casi un hecho. Hecha esta, se procederá a la urbanización de la zona que se hará simultáneamente a la construcción del edificio.

En cuanto al traslado de las aulas provisionales, nos insisten en que la ubicación actual no se puede ampliar, y que consideran que la parcela que ofrecen presenta mejores condiciones que las que ahora tiene. Ya están preparando la parcela para poder iniciar el traslado del aulario en cuanto acabe el curso.

En el turno abierto de palabra, se hacen las siguientes peticiones por parte de los padres:

Qué se nos informe desde Conselleria, el Director General de Régimen Económico Sr. Bañares, si la Conselleria de Hacienda ha librado ya el presupuesto del Instituto, en que fecha y para que ejercicio. Esta es una petición que ya se hizo a la Alcaldesa el 12 de febrero, y para la que no hemos tenido respuesta. El Sr. Concejal se compromete a intentar gestionar una cita con el Director General para que nos aclare estos datos, aunque a él le consta que el presupuesto existe.
Qué el nuevo aulario provisional no sufra las deficiencias del actual, aumentando el número de aulas, que cuente con biblioteca y sala de reunión, con pistas deportivas suficientes y se garantice que los días de lluvia tengan un espacio para poder hacer Educación Física.
Qué se nos garantice que esta nueva ubicación no va a volver a sufrir ningún cambio, y sea para un tiempo mínimo.

Ambos Concejales manifiestan que el Instituto es una prioridad, aunque no se comprometen en los plazos, ya que estos pueden sufrir variaciones, aunque confían en que estas sean mínimas, y solo pueda haber algún mes de diferencia respecto a sus previsiones.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CP LES VESSANES, CP MONTÓ Y IES Nº 3

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CP VESSANES,

CP MONTGÓ Y IES3Reunidos en Asamblea General Extraordinaria, celebrada en Denia el 11 de febrero de 2009, los padres de alumnos del Tercer Instituto y colegios inscritos CP Montgó y CP Les Vessanes, se ha trasmitido la información recibida en reuniones previas con el Concejal de Educación Juan Sancho y la Concejala de Urbanismo y Deportes, a saber:


1º.- Respecto a la construcción del Instituto definitivo: En cuanto a gestiones que tiene que desarrollar el Ayuntamiento, nos comunican que en el pleno de febrero se nombrará Agente Urbanizador, esperando poder hacer la reparcelación entre abril y mayo y poder comenzar la urbanización de la zona perimetral del Instituto antes del verano.

En cuánto a la Consellería, se nos informa que el proyecto básico está casi completado a falta de una leve incidencia, y se ha comenzado ya el Proyecto de Ejecución. Para este se calcula un plazo de 3-4 meses, y tras el proyecto de licitación esperan poder comenzar las obras para Septiembre 2009. La fecha prevista de finalización de obras es abril-mayo 2011, con la intención de poder abrir el Centro a inicios del curso 2011-12.


2º.- Respecto a la ubicación del aulario provisional:

Se informa de las dos dificultades que hay para continuar en su ubicación actual: necesidad de ampliarlo para el próximo curso, sin garantías de que esto sea posible ya que la parcela no es de propiedad municipal, y petición de la Concejalía de Deportes de que aceptemos el traslado para poder seguir con el proyecto de ampliación del Polideportivo, que va ubicada en el lugar dónde están las aulas.


Se abre un turno abierto de palabra dónde se debaten pros y contras sobre la postura a tomar por los padres ante esta petición.


En general la parcela que se nos ofrece desde el Ayuntamiento es del agrado de la mayoría de padres, pero hay una desconfianza general de que se vayan a cumplir los plazos de ejecución de las obras. Se manifiesta la necesidad de que se nos den garantías, tanto por parte de Consellería como del Ayuntamiento por escrito, respecto a fechas y presupuesto. Hay una sensación general de que la situación provisional si aceptamos el cambio se puede convertir en definitiva, o al menos se alargue más de lo acordado.


Se procede a la votación, llegando a los siguientes acuerdos por una amplia mayoría:


1º.- Solicitar a la Señora Alcaldesa gestione y nos acompañe a una entrevista con el Director de Régimen Económico, con el fin de conseguir compromisos por escrito de la Conselleria en cuánto a plazos de construcción del IES3 y confirmar la adjudicación de presupuesto para su ejecución.


2º.- Manifestar al Ayuntamiento nuestra negativa a aceptar un traslado de las aulas a la parcela ofrecida. Queremos mantenernos en la ubicación actual y asegurarnos la implicación de todos los políticos en el Ayuntamiento en que el proyecto del Tercer Instituto siga adelante sin más retrasos.


3º.- Comunicar a la Sra. Alcaldesa que, en la reunión mantenida con los Concejales Juan Sancho y Pepa Font, se pidió una comparecencia de estos y de la Sra. Alcaldesa Ana Kringe ante todos los padres, para explicar y comprometerse ante ellos de que los plazos se van a cumplir.


4º.- Dado que el plazo de matriculación empieza en Mayo, se insiste en la necesidad de que tanto esta última comparecencia como la reunión con el Director General de la Consellería se haga a la mayor brevedad posible, para evitar pérdida de alumnos en el Tercer Instituto, colapsando los otros dos.En Denia, a 11 de febrero 2009